Už švaresnę Marijampolę

Lapkričio 8 d. pasidžiaugėme gražiu rudeniu, dalyvaudami, kasmetinėje lapų grėbimo iniciatyvoje Marijampolės miesto viešosiose erdvėse -„Rudeninė švara mano miestui 2019″. Prasmingai praleidome laiką gryname ore, tvarkydami Dariaus ir Girėno gatvės skverą. Akcijoje dalyvavo virš 170 mokinių – 4b, 5a, 5b, 5c, 7a, 8a ir 8c klasių mokiniai ir auklėtojos.

Dėkojame mokiniams ir mokytojams už darbą ir bendruomeniškumą.

Savanorystės klubo vadovė Lina Miliauskienė

,,Termometro“ konkursas antrokams

Spalio mėnesį antrokai pirmą kartą dalyvavo bibliotekos organizuotame informacijos paieškos konkurse ,,Termometras‘‘. Nelengva buvo pakelti temperatūrą nuo -40 iki +140 laipsnių, nes reikėjo rasti atsakymus ,,Kakės Makės enciklopedijoje“ net į 36 klausimus. Bet laimėtojai visi – ir 2a, ir 2b klasės mokiniai sėkmingai įveikė užduotis. Vaikai mokėsi bendradarbiauti, dalinosi žiniomis su bendraklasiais. Po konkurso 2a ir 2b klasių mokiniai susirinko skaitykloje, kur buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis. Vaikams konkursas patiko, todėl lauks kitų mokslo metų ir kito ,,Termometro“.

Bibliotekos vedėja Nijolė Jarienė

Mokinių taryba krikštijo naujokus

Mokinių tarybos krikštynos- jau smagia tradicija tapęs renginys. Šį kartą, naujų tarybos atstovų laukė specialiai šiai dienai parengtas egzaminas. Jo metu dalyviai įveikė net 15 įvairaus pobūdžio klausimų.

Mokyklos aktyvuoliams, priklausantiems mokinių tarybai, teko susidurti ir su kiek ,,rūgštensniais” išbandymas – antroje krikštynų dalyje, jų laukė ir simbolinis citrinos valgymo iššūkis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, visus išbandymus įveikusiais mokiniais. Kai tarybos nario pažymėjimai jau įteikti, telieka palinkėti sėkmingo ir kūrybiško darbo drauge!

Gerumo pyragai

Jau tapo tradicija, kad lapkričio 6 dieną mokyklos bendruomenė jungiasi į visoje Lietuvoje vykstančią akciją – rengia Pyragų dieną. Akcijoje dalyvavo visos klasės – ne tik mokiniai, bet ir tėveliai bei seneliai. Pinigai už suprekiautus pyragus aukojami sergantiems mokyklos bendruomenės nariams. Tokiu būdu mokyklos nariai bent maža dalele prisideda prie šeimą ištikusios nelaimės. Tikime, kad labai svarbu nelaimėje palaikyti vieniems kitus.

Tokiu būdu šiais metais mokyklos bendruomenė suaukojo 1142 eurus.

Džiaugiamės galėdami pasidalinti šiluma ir viltimi.

smartcapture

Integruota etninės kultūros pamoka

2b klasės mokiniams integruota etninės kultūros pamoka, “Pažink savo tautos papročius ir tradicijas”, vyko Marijampolės kultūros centre. Pamoką vedė, vyriausioji specialistė etnokultūrai, Dalia Venckienė. Šios pamokos metu mokiniai daug sužinojo apie lietuvių liaudies tautinius ir kasdieninius drabužius, svarbiausias aprangos dalis, apavą, muzikos instrumentus, dainas, ratelius ir žaidimus.

Ypatingai daug gerų emocijų mokiniams suteikė praktinė veikla. Jos metu mokiniai grojo muzikos, bei perkusiniais instrumentais. Dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė ratelius, žaidimus.

Etninės kultūros pamokoje mokiniai ne tik pagilino jau turimas žinias, bet ir įgijo naujų žinių, ugdėsi socialumo, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Integruotos pamokos padeda mokiniams per trumpą laiko tarpą įgyti įvairių žinių ir gebėjimų. Tokios pamokos skatina mokių aktyvų dalyvavimą ugdymo(si) procese.

Mokytoja Eglė

Mokomės vieni iš kitų

Spalio 22 d. 3b klasės mokiniai ir mokytoja pakvietė 4b klasės mokinius į lietuvių kalbos pamoką. Trečiokai skaitė ir aptarė rašinius ,,Ruduo“.  Ketvirtokai turėjo išgirsti vaizdingus žodžius ar posakius ir juos užsirašyti.  Trečiokai garsiai, aiškiai, sklandžiai skaitė savo darbus. Tuo pačiu mokėsi klausyti ir išgirsti savo draugus. Džiugu, kad atliekant šią užduotį mokiniams į pagalbą atskubėjo tėveliai. Galime mokytis iš ketvirtokų ir jų mokytojos, kad po šios pamokos jie iš išgirstų vaizdingų žodžių ir posakių sukūrė miniatiūras apie rudenį. Būdami jų pamokoje ir klausydami miniatiūrų trečiokai atpažino ir džiaugėsi, kad ketvirtokai panaudojo jų vaizdingus žodžius kurdami miniatiūras. Nuostabu, kiek daug per pamoką gali įveikti mokiniai besimokydami.

Mokytojos D.Vilkienė, R.Mackevičienė

Gerieji Vėlinių darbai

Šiandien ryškiausias  Vėlinių paprotys – aplankyti artimųjų kapus, juos sutvarkyti ir uždegti žvakelę. Tačiau ne kiekvienas kapas šią dieną sulaukia dėmesio, nes gal būt jau nebėra kam lankyti ir tvarkyti. 

  Spalio 30 d.  savanorystės klubas pakvietė mokinius į akciją “Sutvarkyk apleistą kapą ir uždek žvakelę”  Labai džiugu, kad sulaukėme gausaus būrio mokinių – savanorių.Akcijoje dalyvavo 45 mokiniai, 7a kl. auklėtoja Loreta, keletas mokinių mamų , talkino  netgi močiutės.       Akcijos dalyviai : 8a – 3 mokiniai, 7a – 3 mokiniai, 10a -4 mokiniai, 5b -5 mokiniai, 5c – 6 mokiniai, 6a – 8 mokiniai. Akcijos pilietiškiausia klasė – 7c – dalyvavo 16 mokinių. 

   Akcija pavyko su kaupu. Sutvarkėme  virš 50 apleistų kapų, pagerbėme išėjusius, uždegėme žvakeles. Pasidžiaugėme užplūdusiu geru jausmu – gera daryti gera.     

Ačiū  visiems talkininkams už sutvarkytus kapus, už bendruomeniškumo jausmą. 

Savanorystės klubas
Lina Miliauskienė

Marijampolės “Ryto“ mokyklai sudominti alfa kartą padeda Erasmus + ir e Twinning projektai

Alfa vaikų mokymosi  procesas  reikalauja vaizdumo, būtini įtraukūs ugdymo metodai, mokymas/sis bendradarbiaujant. Mokiniai reiklesni ir laisvesni, labai imlūs naujausioms technologijoms. Šie vaikai geriau mokosi netradicinėse aplinkose, o poreikis mokytis per įvairius pojūčius yra itin išreikštas. Alfos karta naują medžiagą įsisavina tik tuo atveju, jei  mato prasmę, jiems svarbu tyrinėti ir išmėginti. Mokytojas jiems reikalingas kaip pagalbininkas, o ne nurodinėtojas. Ši karta nemėgsta rutinos, nuobodžios ir mechaniškos veiklos, nori naujų išbandymų ir motyvuojančios aplinkos, todėl  Marijampolės „Ryto“ mokyklos mokytojai, galvodami apie įtraukų mokymo procesą , jau keliolika metų sėkmingai  rašo ir vykdo Erasmus + ir e Twinning projektus, juos integruoja į savo pamokas, o mokiniai bendradarbiaudami su užsieniečiais ne tik tyrinėja, lygina ir kuria bendrus produktus, bet ir tobulina IT įgūdžius bei užsienio kalbų žinias. Aktyviausi moksleiviai už Erasmus + projektų lėšas nuvyksta pas savo projektų partnerius suplanuotoms  projekto veikloms įgyvendinti.

Šiemet EK  finansavo  net du mūsų mokyklos parengtus  Erasmus +  projektus. Projekte“Kultūrinis paveldas ir IT“  mūsų mokiniai keliaudami Lietuvoje ir  užsienyje  atliks mokslinius tyrimus, tyrinės kultūrinį paveldą, ieškos bibliografinių šaltinių, mokysis naujų IKT įgūdžių. Tiriamojo darbo metu jie sužinos daug apie savo šalies ir Europos istoriją, sukurs interaktyvų žemėlapį, kuris bus patalpintas į “Open Educational Resources“ (OER)  ir bus prieinamas platesniam vartojimui. Kitas Erasmus + projektas “Socialinė įtrauktis – duok ranką, būkim draugai“ skirtas socialinei atskirčiai mažinti ir ugdyti socialinį jautrumą.Suplanuoti bendruomenę telkiantys  sportiniai ir kultūriniai renginiai, net  6 pėsčiųjų žygiai su tikslinėmis užduotimis  partnerių šalyse:įveiksime Jokūbo kelio atkarpą Ispanijoje, žygiuoime ir tyrinėsme Atlanto vandenyno pakrantes Madeiroje, iš Rupite keliausime į Heraklea Sintika archeologinę vietovę Bulgarijoje, kopsime į kalną Klek Kroatijoje, žygiuosime “Mėlynuoju  taku“ Vengrijoje, o Lietuvoje keliausime 15 km maršrutu “Napoleono žygis į Maskvą per Lietuvą“.

2018-2019m.m  Marijampolės “Ryto“ mokykla aktyviai vykdė ir įgyvendino net 7 e Twinning projektus apimančias įvairias veiklas ir mokinių  pomėgius, o šiemet  švietimo nacionalinės paramos tarnyba įvertino  mūsų e Twinning projektą “Fine Arts Teach&Unify“ ir apdovanojo kokybės ženkleliu. Taigi, randame būdų ,,užnorinti“ šios kartos vaikus – kai nepadeda metodikos , juos sudomina  Erasmus+ ir e Twinning projektai.

Projektų koordinatorė, istorijos mokytoja Ramunė Juknelienė

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svietimonaujienos.lt%2Fmarijampoles-ryto-mokyklai-sudominti-alfa-karta-padeda-erasmus-ir-etwinning-projektai%2F%3Ffbclid%3DIwAR0V3w8vTxU4TaH50tlMle-TxdVLPgIwapLoeUbB1IPXMU-KbEQ9wY5KNBQ&h=AT3I0heuS1s2bWfHcROiC7m8vVIGZKY-i6LmFg5c1QeNtdYWnKAEsWpUk12NGhDBRWP2WEv7D6BlNYfq1KNlmDnaZ9NLqcLihJgCdjEKF6Y5Qxu-5seAAEiVUZ_HXse4l8Tlww

Penktoko diena mokykloje

Tikime, kad spalio 25-oji penkokams atmintyje liks ilgam – tą dieną vyko jų krikštynos. Mokiniai tapo visateisiais mokyklos penktokais.

Penktoko dieną mokykloje savo mažiesiems draugams – krikšavaikiams – organizavo aštuntokai. Aktyvios buvo ne tik pertraukos, bet ir renginys po pamokų. Penktokai atliko daug užduočių – atsakinėjo į klausimus apie mokyklą, sportavo, tapė, kūrė komplimentus, pristaė savo namų darbus. Visas užduotis stebėjo ir komentavo mokyklos administracija bei mokinių prezidentė Gabrielė.

Po iškilmingos priesaikos mažiesiems penktokams buvo suteiktas garbingo Marijampolės “Ryto” pagrindinės mokyklos mokinio vardas.