Mokinių priėmimo sąlygos

Priimami prašymai į priešmokyklinę, pirmas, penktas ir kitas klases 2019 – 2020 m.m.
Prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 22, Marijampolė) arba elektroniniu paštu (rastine@rytomok.lt).

Prašymo į priešmokyklinio ugdymo grupę (PUG) forma. Atsisiųsti
Prašymo į pradines klases forma. Atsisiųsti
Prašymo į 5-10 klases forma. Atsisiųsti

1. Mokinių priėmimimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems taiskalendoriniais metais sukanka 7 metai. Priimami pateikus:

  • prašymą mokyklos direktoriui;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.27 – 1/a);
  • 2 dokumentines fotonuotraukas;
  • mokino asmens kortelę. Atsisiųsti.

3. Tėvai, leidžiantys vaiką į mokyklą nuo 6 metų, mokyklos direktoriui kartu suprašymu pateikia brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją.
4. Tėvai (globėjai), leidžiantys vaiką nuo šešerių metų, mokyklos direktoriuiprivalo pateikti rekomendaciją, patvirtinančią brandumą mokyklai, kurią nustatospecialistai.
5. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę) priimami vaikai,tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą mokyklos direktoriui (pildomą mokykloje);
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

6. Mokiniai į (6 – 10 klases) priimami tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą mokyklos direktoriui;
  • dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

7. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus:

  • psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

8. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
9. Mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą priimami specialiųjų poreikių turintys asmenys, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą. Asmuo mokyklos direktoriui pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą. Asmuo, atvykęs iš kitos mokyklos,mokyklos direktoriui pateikia ir pažymą apie 10 klasės bendrojo lavinimo dalyko(ų) programos(ų) adaptavimą ir mokymosi pasiekimus (ko išmoko).
10. Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.
11. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio(arba kliento, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), o 14 ir vyresni – sutartį pasirašo tik turėdami vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
12. Tris mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas– lieka mokyklos administracijai, o sutarties kopija segama į mokinio asmens bylą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *