Pailgintos dienos grupė

Pailgintos darbo dienos grupę gali lankyti 1-4 klasių mokiniai. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą ir atsižvelgus į mokyklos numatytus priėmimo kriterijus, grupės darbo laikas 13.00 – 18.00 val.

Grupėje dirbantis pedagogas organizuoja saugią mokinių priežiūrą po pamokų, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą. Grupės patalpose, mokykloje, lauke. Grupėje nuosekliai, planingai ir turiningai organizuojama veikla, atitinkanti mokinių amžių.
Pagal galimybes sudaromos sąlygos mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. Teikiama pedagoginė pagalba mokiniams atliekant namų darbų užduotis. 

Užtikrinamas savalaikis mokinių nuvykimas į neformaliojo ugdymo užsiėmimus bei
išvykimas į namus.

Informuojami tėvai, globėjai apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.

Pailgintos dienos grupių auklėtojos

  • Zena Muckuvienė / Janina Žukauskienėds
  • Erika Samuolienė / Snieguolė Dzermeikienė
  • Diana Labačiauskienė
  • Rūta Vaitkauskienė / Vaida Abramavičiūtė
  • Jūratė Balaikienė / Vida Šelmienė

Informacija atnaujinta: 2023-03-22 08:03:48

Translate »
Skip to content