Dovana Lietuvai

Šiais metais Kovo 11-oji lietuviams džiugi šventė. Sukanka 30 metų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. 30 metų gyvename kaip laisvi piliečiai – galime laisvai išsakyti savo nuomonę, keliauti, bendrauti, gyventi. Jau trisdešimt metų patys kuriame savo dabartį ir ateitį.

Mokiniai suvokia, jog nuo kiekvieno iš mūsų priklauso kokia bus Lietuvos ateitis. Tačiau už galimybę augti laisviems, už galimybę laisvai mokytis ir svajoti turime padėkoti jai – mūsų Tėvynei, Lietuvai.

Valstybės gimtadienio proga Lietuvai kiekvienas mokinys dovanojo dalelę savo laiko, išminties, kruopštumo, atsakomybės… Visas gerąsias laisvo Lietuvos piliečio mintis sudėjo į savo darbelius… Iš kurių susidėliojo simbolinis LIetuvos paveikslas…

Kovo vienuoliktoji linksmai ir triukšmingai

Šiais metais Marijampolės “Ryto” pagrindinėje mokykloje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną nuspręsta paminėti ne rimtomis akcijomis ar koncertais, bet surengti linksmą dieną be pamokų. Mokykloje vyko etnokultūros diena. Mokiniai ne sėdėdami mokyklos suole, bet praktiškai atlikdami įvairias užduotis, dalyvaudami veikloje, bandė sau atsakyti į klausimą – kas yra etnokultūra?

Kad mokiniams būtų lengviau atsakyti į klausimą, jie atliko įvairias užduotis. Sprendė testus, pristatė savo parengtus namų darbus, pynė virves, vadovaujami mokyklos mokytojų ir “Mūzos” meistrų atliko rankdarbius įvairiomis priemonėmis – gamino atvirukus ir sknygų skirtukus, vėlė vilną, žiedė puodus, liejo žvakes, rišo verbas, skaptavo geldas, drožė šaukštus, susipažino su bitininkyste. Ir visi kaip vienas pripažino – geriau vieną kartą patirti, nei šimtą kartų išgirsti.

Šventės akcentus sudėjo lietuvių kalbos mokytojos R. Dulinskienės, muzikos mokytojos A. Pečkienės, šokių mokytojos L. Mingileičienės surengta kompozicija. Mokiniai skaitė Just. Marcinkevičiaus eiles, dainavo dainas, linksmai sukosi šokio sūkuryje. Ir visa tai dėl jos – “vardan tos Lietuvos”…

Už šios šventės šurmulį ir “gyvą praktiką” mokiniams dėkojame Kraštotyros muziejaus edukacijų organizatorėms-audėjoms, Danutei ir Rasai, kurios mokė vytinių juostelių audimo. Didelį “ačiū” tariame ir Marijampolės menininkų klubo „Mūza“ nariams, kurie vadovaujami Onutės Surdokienės, tradiciškai prisideda prie etnokultūros dienų įvairovės mokykloje. XIII a. tekinimo stakles , geldų skobimą, medinių indų įvairovę demonstravo medžio meistras Romas Bilinskas. Onutė ir mokytoja Jūratė Ališkevičienė pakvietė mokinius pasigaminti skirtukus-karpinius, velykinius atvirukus. Birutė Juškevičienė mokė verbų rišimo technologijų. Arūnas Matulevičius užbūrė žiedimo amato žaismingumu, spalvomis, formomis. Dėkojame mokyklos mokytojams – Anicetui Launikoniui už atskleistas bitininkystės paslaptis, Rūtai Vaitonienei – už žvakelių liejimo pamokas. Už skambias liaudies dainas ir siautulingus šokius dėkojame Sūduvos gimnazijos folkloro ansambliui “Klevelis” ir jų vadovei Danutei Klevienei. O taip pat mokinių vardu tariame ačiū visiems prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo.