Ugdymo turinio atnaujinimas

INFORMACIJA APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (toliau – UTA) PROCESUS MOKYKLOJE, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE IR LIETUVOJE

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga, sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti, atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai, sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai,  adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Informacija apie atnaujintas bendrąsias programas: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos?

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt/

Aktuali informacija skelbiama Marijampolės savivaldybės svetainėje:
https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 m. m.

Atnaujintas ugdymo turinys: Kaip gali prisidėti tėvai?

Informacija atnaujinta: 2023-03-22 09:03:50

Translate »
Skip to content