Mes prieš patyčias ir smurtą

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Marijampolės „Ryto” pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Pranešimo apie užfiksuotas patyčias mokykloje forma (atsisiųsti)

Apie patiriamas patyčias mokykloje ar virtualioje erdvėje galite pranešti:

Socialinei pedagogei Gitanai Štramaitytei
Kabineto Nr. 304 
Tel. 8-671 48837
El. paštas gitna.stramaityte@rytomok.lt

Socialinei pedagogei Snieguolei Dzermeikienei
Kabineto Nr. 323 
Tel. 8-673 90918
El. paštas socialinis@rytomok.lt

Psichologei Vasarei Kapsevičiūtei
Kabineto Nr. 312
Tel. 8-656 13652
El. paštas 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rūtai Pranaitienei
Kabineto Nr. 114
Tel. 8-673 91907
El. paštas ruta.pranaitiene@rytomok.lt

Apie patiriamas patyčias ar smurtą taip pat galite pranešti bet kuriam mokyklos darbuotojui.

Bet kuriuo metu apie tiesiogines patyčias ar patyčias virtualioje erdvėje galite pranešti per PATYČIŲ DĖŽUTĘ

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS DĖL SAUGUMO INTERNETE NUOTOLINIŲ MOKYMŲ METU: Rekomendacijos mokytojams

REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR GLOBĖJAMS DĖL VAIKŲ SAUGUMO INTERNETE: Rekomendacijos tėvams

Mokymo programa, kuri padės mokyti mokinius būti saugiems ir sumaniems internete: „Būk interneto genijus“

Naudingos nuorodos:

„Be patyčių“ (https://www.bepatyciu.lt/)

„Tėvų linija“ (https://www.tevulinija.lt/)

„Aš kritiškas“ (http://askritiskas.lt/)

„Nerūkysiu“( http://nerukysiu.lt/)

Bendrieji pagalbos numeriai

Paspaudę ant nuorodos rasite daugiau informacijos apie patyčias: Informacija apie patyčias

Paspaudę ant nuorodos rasite informaciją apie smurto prieš vaikus prevenciją: Informacija apie smurtą prieš vaikus

Mobili programėlė kuri suteiks pirmąją pagalbą plačiau

https://svarusinternetas.lt/


„Vaikų linijos“ informacija:

visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/

galimos patyčių prevencinės veiklos: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

patyčių situacijų sprendimo galimybės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti: http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/

● informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevams/

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, vienijanti pagrindines šalies nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, įgyvendindama asociacijos įstatuose numatytus tikslus ir vykdydama Kovos su prekyba žmonėmis 2020-2022 metų veiksmų plano priemonę Nr. 01.01.11, įsteigė visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas.
Susidūrus su įtariamais prekybos žmonėmis atvejais kviečiame skambinti telefonu +370 616 91119. Konsultacijos telefonu prieinamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę.

Informacija atnaujinta: 2022-11-11 08:11:05

Translate »
Skip to content