Asmens duomenų apsauga

Informacija saugoma pagal LR įstatymus.

Už duomenų apsaugą atsakingi:

Laima Juodzevičienė, raštinės vedėja, El. paštas rastine@rytomok.lt, Tel. 8-673 91004

Evaldas Taputis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, El. paštas evaldas@rytomok.lt, Tel. 8-673 91907.