Sveikatos priežiūros specialistas

Žaneta Skinkienė
Kabineto Nr. 121

Tel. 8-698-38532

2024 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas parsisiųsti

2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros plano ataskaita atsisiųsti

2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros planas atsisiųsti

Sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:
1. rinkti, kaupti ir analizuoti mokinių sveikatos būklės bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo duomenis;
2. nustatyti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį;
3. teikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
4. teikti išvadas ir pasiūlymus mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (pedagogams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ne rečiau kaip kartą per metus;
5. vertinti ugdymo įstaigos aplinkos ir ugdymo proceso atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, identifikuoti aplinkos visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, dalyvauti nustatant prioritetinius ugdymo įstaigos aplinkos sąlygų gerinimo klausimus;
6. ugdymo įstaigos administracijai teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo, taip pat ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo bei traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
7. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą Įstaigoje;
8. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos administracijos patvirtintas mokinių sveikatos stiprinimo ir aplinkos sveikatinimo priemones;
9. teikti pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
10. informuoti kūno kultūros mokytojus dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
11. teikti pagalbą ugdymo įstaigos sporto renginiuose;
12. teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
13. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
14. esant poreikiui tikrinti mokinių asmens higieną;
15. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
16. konsultuoti pedagogus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
17. padėti mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
18. teikti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo informaciją ugdymo įstaigos (stenduose, renginiuose ir pan.);
19. konsultuoti ugdymo įstaigos darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir sveikatos saugos klausimais;
20. vykdyti mokinių maitinimo priežiūrą teisės aktų numatyta tvarka skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
21. dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos veiklą;
22. teikti suinteresuotiems asmenims pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
23. teikti Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurui informaciją, skirtą Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą ugdymo įstaigoje, kai įtariamas rizikos veiksnys, galintis sukelti užkrečiamųjų ligų protrūkį ar pavojų aplinkinių saugumui dėl užkrato išplitimo (parengtos informacijos kopija pateikiama švietimo įstaigos administracijai);
24. padėti arba savarankiškai įgyvendinti Marijampolės visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytas užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones ugdymo įstaigoje;
25. teikti Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patvirtintas ir, esant poreikiui, kitas, kokybiškos veiklos užtikrinimui reikalingas, ataskaitas.

Informacija atnaujinta: 2024-01-10 12:01:13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Translate »
Skip to content