LIONS QUEST LIETUVA

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šio projekto lėšomis mokyklose įgyvendinamos įvairios prevencinės programos. Vienoje iš jų – LIONS QUEST programoje 2018 metais pradėjo pasiruošimą dalyvauti ir mūsų mokykla.  LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“  apmokyti vykdyti 25 mokyklos pedagogai. Visos 5-8 klasių bendruomenės nuo 2018-2019 mokslo metų pradžios dalyvauja šioje programoje. 2019 m. spalio mėnesį priešmokyklinės grupės pedagogė bei 9 pradinių klasių mokytojos dalyvavo oficialiuose mokymuose ir pradėjo vykdyti LIONS QUEST programą „Laikas kartu“. Programą įgyvendinti padeda šveitimo pagalbos specialistai.

LIONS QUEST programų paskirtis – įgalinti suaugusiuosius ir padėti jiems visame pasaulyje užauginti rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą. Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.lions-quest.lt/

Informacija atnaujinta: 2019-11-04 12:11:53

Translate »
Skip to content