LIONS QUEST LIETUVA

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šio projekto lėšomis mokyklose įgyvendinamos įvairios prevencinės programos. Vienoje iš jų LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“ dalyvauja mūsų mokyklos 5-8 klasių bendruomenės.

LIONS QUEST programos paskirtis – įgalinti suaugusiuosius ir padėti jiems visame pasaulyje užauginti rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą. Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.lions-quest.lt/

Comments are closed.