Mokykla, kurioje ugdymas vyksta ne tik kabinete

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja keturiuose „Erasmus+“ projektuose. Trys iš jų, skirti mokinių edukacijai, turiningam užimtumui, lavinti užsienio kalbų žinias bei gebėjimą naudotis moderniausiomis technologijomis.

„Be A. C. T. I. V. E., be happy!“ skatina mokinių fizinį aktyvumą ir aktyvias veiklas lauke, moko saugoti gamtą bei ugdo skaitmeninį raštingumą.

„Social cohesion-give a hand to become a friend“ projektas pagrindinį dėmesį skiria socialiniams ryšiams ir socialinei lygybei. Mobilumo metu mokytojai veda integruotas pamokas visiems tarptautinio projekto partneriams. Dažnai rengia socialinius renginius – bendrus sporto ir kultūros žaidimus, žygius, istorinių vietų tyrinėjimus, liaudies šokių popietes, šventes ir kt. Kuria naujus, veiksmingus ir įtraukius švietimo metodus.

„Cultural heritage and ICT“ projektu siekiame skatinti mokinių susidomėjimą vertinant ir gerbiant šalių kultūros paveldą, skatiname mokinius įsitraukti paveldą vertinti ir išsaugoti. Bent du kartus per metus surengiame mokyklos bendruomenės išvykas, kad geriau pažintume ne tik savo, bet ir užsienio šalių kultūros ištakas.

„ICT Development in Schools‘‘ skirtas tobulinti mokytojų kvalifikaciją. Skatina mokytis visą gyvenimą, nuolat plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją. Šis projektas paveikus tuo, jog skatina mokytojus organizuoti savo darbą kitaip, gebėti perteikti ugdymo turinį patrauklesne forma, keičiant pamokos kokybę.

Vykdomi ir septyni „eTwinning“ projektai, iš jų net trims šiemet suteikti kokybės ženkleliai.

Šioje mokykloje kiekvienas mokinys randa jo poreikius atitinkantį projektą. Bendrauja su bendraamžiais užsienio šalyse, kartu tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus poreikius atitinkančius įgūdžius.

Projektuose dalyvaujame nuo 2007 metų. Atlikome ne vieną tarptautinio projekto poveikio tyrimą ir nustatėme, kad dalyvavimas juose formuoja socialinius įgūdžius, ugdo užsienio kalbų žinias, gebėjimą taikyti naujausias informacines technologijas bei programas, o tokiu būdu skatinama mokinių savivertė, tolerancija, kultūrinis pažinimas ir t. t. Mokiniams ir mokytojams, kelionės į projektų partnerių šalis, nekainuoja, nes šiuos projektus finansuoja Europos Komisija. Nuo 2007-ųjų pagal įvairias Europos Sąjungos programas („Comenius“, „Euroscola“, „Erasmus+“) nemokamai užsienio šalis aplankė 732 mūsų mokyklos mokiniai ir priėmė paviešėti daugiau nei 400 užsieniečių mokinių.

Projektai ugdo mokinių pilietiškumą ir skatina būti atsakingais. Jie – tikri savo šalies ambasadoriai, nuveiktais darbais formuojantys Lietuvos įvaizdį.

„Ištiesk ranką – tapkime draugais“ (https://www.youtube.com/watch?v=mt-NjtxD-AQ&feature=emb_logo).

Pamoka menų galerijoje

Šiandien 7c klasės mokiniai lankėsi Beatričės Kleizaitės – Vasaris menų galerijoje, kur susipažino su pačia galerija, jos istorija, eksponuojamais darbais – paveikslais ir skulptūromis. Ekskursijos metu mokiniai ne tik aplankė parodą “Žydų praeities pasaulis – šiandienos viltis”, domėjosi žydų gyvenimu – darbu, laisvalaikiu, mokykla, holokaustu… Galerijos darbuotoja mokinius supažindino su Marijampolės žydų gyvenimu.

Džiaugėmės turėdami galimybę susipažinti su pasaulinio lygio menininkų darbais – visai čia pat – mūsų gimtojoje Marijampolėje.

Dėkojame galerijos darbuotojai už šiltą priėmimą, išsamų pasakojimą ir turiningai praleistą laiką.

Pirmoji kelionė į biblioteką

1 b klasės mokiniai drauge su mokytoja Reda Mackevičienė pirmą kartą lankėsi mokyklos bibliotekoje. Darbuotojos Nijolė Ir Zena papasakojo, kuo biblioteka skiriasi nuo knygyno, parodė pirmokėlių lentyną ir supažindino su pagrindinėmis elgesio bibliotekoje taisyklėmis. Viską dar geriau įsiminti padėjo bibliotekos vedėjos skaityta L. Pauli ir K. Scharer pasaka ,,Lapė bibliotekoje“. Vaikai nusprendė, kad nenori būti tokie kaip nepažįstanti raidžių lapė ir pažadėjo, jog stengsis išmokti skaityti. Mokytoja paaiškino, jog kiekvienam išmokiusiam skaityti išrašys kelialapį į biblioteką, ir tik tada vaikai galės rinktis knygas kokias tik širdelė geidžia. Knygelės ir bibliotekininkės lauks 1 b skaitytojų.

Nijolė Jarienė, bibliotekos vedėja

Gamtamoksliniai tyrinėjimai

3A klasės mokiniai su mokytoja Jūrate Ališkevičiene integruotoje pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamokoje skaitė tekstą iš enciklopedijos. Daug sužinojo apie KAŠTONINĘ KERŠAKANDĘ, drugių rūšį, kuri naikina kaštonus visoje Europoje. Ignas ir Arnas paruošė gamtinę medžiagą laboratoriniam darbui. Padidinamojo stiklo pagalba tyrinėjo pažeistus kaštonų lapus. Mikroskopo pagalba atrado keršakandžių takus pažeistuose lapuose. Mokiniai rado ąžuolų ir klevų su keistomis dėmėmis ir ataugomis. Apžiūrėjo pažeistus įvairių augalų lapus. Dėl klimato šiltėjimo kasmet medžius puola vis nauji kenkėjai. Saugokime medžius. Jie – mūsų planetos plaučiai. Tyrimo metu laikėmės visų higienos reikalavimų. Po kiekvieno mokinio praktinės užduoties dezinfekavome mikroskopą, padidinamuosius stiklus.

Graži draugystė

Gražu, viskas ką regime, jaučiame….4 b klasėje vis dar žydi saulėgrąžos (aplikacija), bet džiaugiamės, kad jos pražydo ir 1 b klasėje. Kaip saulėgrąžos stiebiasi į saulę, taip pirmokėliai sparčiai mokosi, to ką jau moka vyresnieji draugai.

R.Mackevičienė, D.Vilkienė

Gyvenimas yra gražus…

Rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Visas pasaulis kviečia padrąsinti vienas kitą bei suvienyti jėgas padedant žmonėms, turintiems minčių apie savižudybę su šūkiu „Savižudybes įveikime drauge!”. Šios dienos proga, kvietėme moksleivius dalyvauti akcijoje „Gyvenimas yra gražus” ir užrašyti savo mintis, kurios įkvėptų vilties, pozityvumo ir dėkingumo. Labai gražią ir prasmingą mintį užrašė viena moksleivė: „Gyvenimas yra gražus, nes tu atėjai į šį pasaulį skleisti šviesos ir šilumos!” Akciją organizavo: Vasarė Kapsevičiutė, Martyna Levanė ir mokinių taryba.

Sveiki sugrįžę!

Apsisukus metų ratui, po neįprastai ilgo nesimatymo laiko, nuotolinio mokymo ir kitų išbandymų, vasaros atostogų, mokiniai vėl sugužėjo į klases. Tegul šiek tiek suvaržyti apribojimų, tačiau visi mokyklos bendruomenės nariai į mokyklą skubėjo nusiteikę džiugiai, kad pagaliau galės bendrauti “gyvai”. Na, o mokiniai labiausiai džiaugėsi vėl susitikę savo draugus ir mokytojus.

Net ir šventės tema atitiko visų susirinkusiųjų nuotaikas – “Aš pasiilgau…”. Sužinojome ko labiausiai pasiilgo šventę vedusieji mokiniai, mokyklos administracija, šventėje viešėjęs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda. Ir visai nenustebome, kad visi pasiilgome panašių dalykų – draugų, mokytojų, mokyklos, mokinių, bendrystės, svajonių…

Informacija priešmokyklinukų ir pirmokų tėveliams

Dar kartą primename, jog priešmokyklinio ugdymo grupės ir pirmokų tėveliams reikia skubiai susitvarkyti prašymus dėl nemokamo visų mokinių maitinimo. Prašymai-paraiškos dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pildomi elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba pildomi seniūnijose pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei gyvenamosios vietos asmuo nedeklaravęs – seniūnijoje tos teritorijos, kurioje faktiškai gyvena.