Korupcijos prevencija

Informuoti  apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite: anoniminių pranešimų elektroniniu paštu korupcija@rytomok.lt . Taip pat galite informuoti telefonu (8 343) 54 346, el. paštu rastine@rytomok.lt (direktorius Vladas Klasavičius) arba telefonu 8 673  91 907, el. paštu korupcija@rytomok.lt (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Pranaitienė).

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2017–2023 m. m. – negautas nei vienas pranešimas;

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo 2019 m.:  atsisiųsti

STT karštoji linija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Privačių interesų deklaracijos:

Direktoriaus

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 1

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Informacija atnaujinta: 2023-03-21 12:03:12

Translate »
Skip to content