Projektai


ERPF_Logo

Mokykloje vykdomi šie projektai ir programos:
1. “Perkeliamųjų gebėjimų ugdymas 2020”. Plačiau
2. Tarptautinis KA 1 projektas  tema ,,Besimokantys mokytojai- ieškantys naujovių ir žinantys kaip” ( Learning teachers – looking for new know-how). Plačiau
3. Tarptautinis KA2 projektas tema ,,Su menais mokykloje smagiau” (Schools are more fun with fine arts). Plačiau
4. Tarptautinis eTwinning projektas “Vaikščiojimas linija” ( Walking the line) iki 2017 m.. Plačiau
5. Tarptautinis Erasmus+ projektas “Vaikščiojimas linija” ( Walking the line) 2017-2019 m. m.. Plačiau
6. LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“ Plačiau
7. PAKA projektas „STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ plačiau

8. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ plačiau

Programos

1. Pieno programoje Pienas vaikams dalyvauja priešmokyklinės ir 1-4 klasių mokiniai. Kiekvieną dieną mokiniai gauna nemokamus pieno produktus: jogurtą, sūrelius, sūrio lazdeles, pieną.

Mokykloje įgyvendinti arba įgyvendinami šie projektai ir programos:
1. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų, darbo aplinkos modernizavimas;
2. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas;
3. Papildoma pagalba specialiųjų poreikių mokiniams;
4. Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra;
5. LIONS QUEST “Paauglystės įgūdžių ugdymo programa”;
6. Zipio draugai;
7. Ankstyvosios prevencijos programa Įveikime kartu. Ką daryti kilus sunkumams?
8. Gamtosauginių mokyklų programa.
9. PAKA projektas „STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ plačiau

Comments are closed.