Projektai

ERPF_Logo

Mokykloje vykdomi šie projektai ir programos:

  1. Tarptautinis Erasmus + projektas ,,Kultūrinis paveldas ir IKT “. (Partneriai: Ispanija, Vokietija, Švedija, Kroatija, Turkija, Lietuva)
  2. Tarptautinis Erasmus+ projekto ,,Būk aktyvus, būk laimingas” (Partneriai: Turkija (Antalija, Ankara), Portugalija, Rumunija, Lietuva)
  3. Tarptautinis Erasmus + projektas „Socialinė įtrauktis – duok ranką, būkim draugais “ (Partneriai: Vengrija, Bulgarija, Kroatija, Ispanija, Lietuva)
  4. Erasmus + projekto ,,Negalią turintys mokiniai įveikia sunkumus” (Partneriai: Graikija, Turkija, Rumunija, Portugalija, Lietuva)
  5. LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“ Plačiau
  6. Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo lėšomis. Plačiau


Mokykloje buvo vykdomi šie projektai ir programos:
1. „Perkeliamųjų gebėjimų ugdymas 2020”. Plačiau
2. Tarptautinis KA 1 projektas  tema ,,Besimokantys mokytojai- ieškantys naujovių ir žinantys kaip” ( Learning teachers – looking for new know-how). Plačiau
3. Tarptautinis KA2 projektas tema ,,Su menais mokykloje smagiau” (Schools are more fun with fine arts). Plačiau
4. Tarptautinis eTwinning projektas „Vaikščiojimas linija” ( Walking the line) iki 2017 m.. Plačiau
5. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Vaikščiojimas linija” ( Walking the line) 2017-2019 m. m.. Plačiau
6. LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“ Plačiau
7. PAKA projektas „STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ plačiau

8. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ plačiau

 

Programos

1. Pieno programoje Pienas vaikams dalyvauja priešmokyklinės ir 1-4 klasių mokiniai. Kiekvieną dieną mokiniai gauna nemokamus pieno produktus: jogurtą, sūrelius, sūrio lazdeles, pieną.

Mokykloje įgyvendinti arba įgyvendinami šie projektai ir programos:
1. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų, darbo aplinkos modernizavimas;
2. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas;
3. Papildoma pagalba specialiųjų poreikių mokiniams;
4. Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra;
5. LIONS QUEST „Paauglystės įgūdžių ugdymo programa”;
6. Zipio draugai;
7. Ankstyvosios prevencijos programa Įveikime kartu. Ką daryti kilus sunkumams?
8. Gamtosauginių mokyklų programa.
9. PAKA projektas „STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ plačiau

Informacija atnaujinta: 2023-03-20 15:03:59

Translate »
Skip to content