Informacija priešmokyklinukų ir pirmokų tėveliams

Dar kartą primename, jog priešmokyklinio ugdymo grupės ir pirmokų tėveliams reikia skubiai susitvarkyti prašymus dėl nemokamo visų mokinių maitinimo. Prašymai-paraiškos dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pildomi elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba pildomi seniūnijose pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei gyvenamosios vietos asmuo nedeklaravęs – seniūnijoje tos teritorijos, kurioje faktiškai gyvena.

Stovyklai pasibaigus

Birželio 19d baigėsi Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla “Saulutė”. Paskutinę stovyklos dieną vyko aktyvios veiklos lauke, mokytojos Linos paruošti spalvingi meniniai užsiėmimai bei iškilminga stovyklos uždarymo šventė. DĖKOJAME stovykloje dirbusiems vadovams, geriausiam valgyklos personalui ir žinoma šauniausiems stovyklautojams!

DIENINĖ VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA ,,SAULUTĖ“ 4-oji diena

Ketvirta stovyklautojų diena prabėgo Paežerių dvare. Čia mokiniai žaidė judrius bei loginius
komandinius žaidimus, lipo į apžvalgos bokštą pasigrožėti iš viršaus atsiveriančia nuostabia gamta,
ežeru ir parku. Po to apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, pabuvojo Paežerių dvaro rūmuose,
pasivaikščiojo po atkurtą 18 amžių menančią aplinką.

Kaip atrodo “Ryto” mokinys

Pagal 2015 metais direktoriaus patvirtintą ir 2020 metais atnaujintą uniformų dėvėjimo tvarką,  uniformos privalomos visiems „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniams. Mokyklinė uniforma dėvima kiekvieną dieną, išskyrus penktadienį. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas, kitus oficialius renginius, atstovaujant mokyklai kitose įstaigose.

Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti penktadieniais, akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitomis, su klasės auklėtoju suderintomis dienomis.

Uniforma turi būti švari ir tvarkinga.

Mokiniams leidžiama dėvėti savarankiškai įsigytus uniformos analogus, jeigu jų spalva nežymiai skiriasi nuo mokyklos patvirtintos.

Už mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, jų tėvai, klasių vadovai.  Situacija, kai mokinys, piktybiškai vengia  dėvėti uniformą, svarstoma vaiko gerovės komisijoje, kur kviečiami  mokinio tėvai.

Mokyklinę uniformą (švarkus 5-10 klasių mokiniams, liemenes ir sarafanus pradinukams, geltonos ir mėlynos spalvos polo marškinėlius) galima įsigyti „Rūtos“ siuvykloje (Rūta Marcinkevičienė,
kontaktinis telefonas 8-618-49190, El. paštas pasiteiravimui: rutamar@gmail.com) arba įsigijus audinio siūtis patiems. Ženkliukus prie polo marškinėlių galima įsigyti mokykloje (teirautis pas klasės auklėtoją).

                             Uniformos variantų pavyzdžiai

DIENINĖ VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA ,,SAULUTĖ“ – 2-oji diena

Antroji diena stovykloje prasidėjo nuo pirmos dienos veiklų prisiminimo žiūrint filmuotą video.Vėliau susėdę į mokyklinius autobusus nuvykome į Multicentrą Petro Kriaučiūno bibliotekoje, kur vaikai išbandė daug naujų ineraktyvių ir judrių veiklų. Po to smagiai leido laiką Vytauto ir Poezijos parkuose. Paskutinė veikla vyko mokyklos kompiuterių klasėje, kur vaikai išmoko sukurti komiksą. Po skanių pietų išsikirstė į namus.

Dienos džiaugsmus galite stebėtti paspaudę nuorodą:

https://www.facebook.com/Ryto.pagrindine/videos/803289146868284/