Abėcėlės šventė

Balandžio 29 d. mūsų mokyklos 1b klasės mokiniai susirinko į “Abėcėlės” šventę.
Kadangi jau visi 1b klasės mokiniai puikiai skaito, atėjo laikas apie tai papasakoti visiems. Nusprendėme žaisti piratus ir viską ko išmokome, parodyti tėveliams.
Kokia buvo nuostaba, kai į aktų salę įėjo tėveliai, persirengę piratais. Mat jie nusprendė mums sutrukdyti ieškoti raidžių. Kelionėje visų laukė daug netikėtumų ir kliūčių. Mokinių tėveliai, didieji piratai, paruošė vaikams užduotis, kurias reikėjo atlikti norint išvaduoti raideles.
Kai raidės buvo išvaduotos, visi piratai gavę lobio žemėlapius, išvyko jo ieškoti. Suradusių lobį laukė apdovanojimai. Mokytoja S. Andriušienė visiems įteikė po medalį su užrašu “TAVO TURTAS – SKAITYMAS”. Juk didelis turtas mylėti knygą ir su ja draugauti.
Mokyklos bibliotekininkė vaikus, kurie perskaitė daugiausia knygų, apdovanojo padėkos raštais.
Dėkojame vaikams ir jų tėveliams už puikią šventę.

Gamtosauginis projektas “4 metų laikai”

Gamtosauginiu tarpdalykiniu projektu ” 4 metų laikai” baigėsi renginiai skirti Žemės dienai paminėti. Projekto metu buvo įtraukti įvairūs mokomieji dalykai ir PUG, 1 – 8 klasių mokiniai. Tai bendras – gamtos, biologijos, geografijos, dailės, lietuvių kalbos, muzikos projektas.

Projekto metu mokiniai piešė, kūrė eilėraščius, skaidres, mokėsi dainas apie metų laikus. Visą mokinių veiklą sujungė renginys “4 metų laikai”. Jis vyko dviem etapais. Mokiniai buvo suskirstyti pagal amžiaus grupes – pradinių klasių mokiniai ir 5-8 klasių mokiniai. Renginiuose skambėjo dainos, mokinių kurti kūrinėliai, buvo pristatomi piešiniai  ir skaidrės. Po renginio kalbinti mokiniai prisipažino, kad įvairios veiklos ir jų sujungimas padėjo suprasti, kad Žemėje gyvename nevieni, kad esame šios Žemės vaikai, kad privalome saugoti tai ką turime, jog keturis metų laikus turėtų ir mūsų provaikaičiai…

Visi projekto dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Renginį organizavo ir globojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė.


Kartų stiprybė jų vienybėje

Pagrindinė problema, kylanti bendraujant skirtingų kartų atstovams, konfliktai.Kyla klausimas – kaip jiems susikalbėti. Kaip atrasti dvasinę pusiausvyrą tarp skirtingų kartų (senelių – anūkų, vaikų – tėvų). Siekdami mažinti kartų nutolimą, organizavome bendrą projektą.

Projekto tikslai ir uždaviniai sietini su šios problemos sprendimų ieškojimu.

Tikslas – suteikti bendruomenės nariams teorinių ir psichosocialinių žinių, siekiant formuoti konstruktyvaus bendravimo nuostatas.

Uždaviniai:

  • ugdyti bendravimo tarp kartų socialinę kompetenciją;
  • suvokti šeimos etikos ir kultūros svarbą, pareigas ir priedermes;
  • atskleisti ir ugdyti šeimos narių meninius ir kūrybinius gebėjimus.

Rugsėjo gruodžio mėnesį mokyklos 4b klasės mokiniai, jų tėveliai, seneliai (TAU psichologijos universiteto klausytojai) vykdė bendrą projektą “Kartų stiprybė – kartų vienybėje”.

Projekto metu vaikai, tėveliai ir seneliai vykdė daug bendrų veiklų” iš spalvoto smėlio gamino mandalas, piešė, dalyvavo “Pyrago” dienoje. Užsiėmimai vyko ne tik jiems įprastoj veikloje, bet ir kelionėse – kartu žiūrėjo filmą “Spindulio” kino teatre, vyko į Kauno muzikinį teatrą, dalyvavo boulingo turnyre. Taip pat projekto dalyviai kartu lankėsi Prienų sakraliniame muziejuje, Prienų miesto muziejuje, M.K. Čiurlionio muziejuje Druskininkuose, Vilniaus televizijos bokšte. Lankydamiesi Druskininkuose dalyvavo druskos pamokoje, kur iš sūrios tešlos gamino įvairius suvenyrus. Kauno dienos centre iš baltojo molio lipdė žvakides, puodelius, dubenėlius. Aplankė architektūrinį Liškiavos ansamblį, Trakų Karališkoje kibininėje visi kartu kepė kibinus.

Per tris projekto mėnesius vyko trys pažintinės ekskursijos. Tačiau vaikai – tėvai, močiutės projekto metu ne tik keliavo, bet ir vykdė kitą veiklą – mokėsi bendrų dainų, šokių, pastatė spektaklį “Vilko teismą”. Močiutės pasiuvo pirštines – lėles, o vaikai jas naudojo vaidindami “Pagranduką”.

Gruodžio mėnesį vykusioje konferencijoje, buvo eksponuojama bendrų darbelių ir piešinių paroda. Šos konferencijos metu skirtingų kartų atstovai parodė viską, ką kartu išmoko projekto metu – šoko šokius, ratelius, dainavo dainas, skaitė sukurtus ketureilius, vaidino.

Pasibaigus projektui, niekas nenorėjo užmiršti bendros veiklos. Taigi sausio mėnesį visi kartu organizavome susitikimą su aktore Nijole Narmontaite ir jos Pepe Ilgakojine.

Kovo 17 d. mokykloje vykęs teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai” vėl sukvietė projekto dalyvius. Jo metu mokiniai ir močiutės mokyklos bendruomenei vaidino spektaklį “Vilko teismas”.

Norisi tikėti, kad tai ne paskutinis projekto dalyvių – skirtingų kartų atstovų susitikimas. Projektas parodė, kad susikalbėjimas galimas nepaisant amžiaus skirtumo. Taip pat projekto dalyviai pajuto, kad bendraudami žmonės praturtina vieni kitus.

4b klasės mokytoja Reda Mackevičienė


Pradinių klasių mokinių konkursas “Tūkstantmečio ketvirtokas”

Kaip ir kasmet mokykloje buvo organizuojamas pradinių klasių mokinių konkurso”Tūkstantmečio ketvirtokas” pirmasis etapas.  Jo nugalėtojais tapo 4b klasės mokiniai Mikas Mažėtis ir Tomas Blažiulionis (mokytoja Reda Mackevičienė).

Balandžio 13 d. Marijampolės “Saulės” pradinėje mokykloje vyko šio konkurso antrasis etapas. Jame dalyvavo abu pirmojo etapo nugalėtojai. Šį kartą sėkmė šypsojosi Mikui Mažėčiui. Jis savo konkurentus nugalėjo ir savivaldybės etape.


Viešnagė Šunskų pagrindinėje mokykloje

Balandžio 8 d. mūsų mokyklos pradinių klasių dramos studijos būrelio mažieji aktoriai ir jų vadovė Svetlana Andriušienė išvyko į Marijampolės sav. Šunskų pagrindinę mokyklą. Ten pristatė savo spektaklį “Pamoka nebloga”.

Svečiuose buvome puikiai sutikti, smagiai leidome laiką, patyrėme bendravimo džiaugsmą, sulaukėme daug dėmesio. Po spektaklio buvo gera pasidalinti patirtimi apie teatrą. Buvome apdovanoti mokinių gamintomis gėlėmis, pavasarinėmis puokštėmis  iš Šunskų girios, saldainiais. Gera buvo pratęsti bendravimą prie vaišių stalo, kur buvome pavaišinti šviežia sula, arbata ir sausainiais.


Dalyvavome tarpmokykliniame projekte “Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę”

Mokyklos dainininkai dalyvavo Marijampolės savivaldybės mokyklų muzikos, dailės, lietuvių kalbos, informacinių technologijų integruotame projekte “Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę”.

Atlikėjai susilaukė daug aplodismentų ir komplimentų už savo kūrinio “Dainos Lietuvai” atlikimą.

Mokyklai atstovavo 7a klasės mokiniai Mažvydas Maziliauskas ir Toma Saltonaitė bei 6c klasės mokinė Gustė Kildušytė. Mokinius ruošė muzikos mokytoja Elma Čekaitienė.


Teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai”

Kovo 17 d. mokykloje vyko kasmetinis teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai”. Šiais metais jame pasirodė 14 kolektyvų. Džiugu, kad net 4 spektaklius pastatė mūsų mokyklos dramos kolektyvai.

Pirmąjį spektaklį vaidino bendras mūsų mokyklos mokinių ir TAU narių kolektyvas. Jų spektaklis buvo skirtas bendruomenių metams paminėti.

Labiausiai visus nustebino “Pedagogų trio” pasirodymas. Jie suvaidino spektaklį “Gremblinai puola”. Taip prisidėjo prie veiksmo savaitės “Savaitė be patyčių”.

Dėkojame visiems kolektyvams ir festivalio organizatoriams bei rėmėjams.


Piešinių konkurso “Pieškime kalbą” nugalėtojai

Šių metų kovo 10 d. Marijampolės kultūros centro pirmo aukšto foje atidaryta vaikų piešinių konkurso “Pieškime kalbą” paroda. Parodos atidarymo metu apdovanoti geriausių darbų autoriai.

Šiame konkurse dalyvavo 14 mūsų mokyklos mokinių. Mokiniams padėjo pasiruošti ir darbus atrinko dailės mokytoja Lina Mališauskienė.

5 – 8 klasių amžiaus grupėje III vietos laimėtoja tapo 5c klasės mokinė Lauryna Zigmantaitė.

Nominacijoje už tapybiškumą padėkos raštu apdovanota 9 klasės mokinė Vaineta Verbanovaitė.

Už originalius meninius ieškojimus padėkos raštu apdovanoti 5c klasės mokinė Jogilė Gudaitytė ir 10 klasės mokinys Erikas Chlebauskas.

Sveikiname nugalėtojus ir mokytoją.

IMG_2312 IMG_2314

Prasideda “Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ” – 2016

veiksmo_savaites_2016_facebook_virselis_1

2016 m. kovo 14-18 d. skelbiama akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“.

1. Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ (toliau – Akcija) kviečia vykdyti įvairias veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir jų stabdymui.
2. Akciją organizuoja „Ryto“ pagrindinės mokyklos MOKINIŲ TARYBA
3. Akcijos koordinatorė socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė.
4. Akcija vyksta „Ryto“ pagrindinėje mokykloje 2016 m. kovo 14-18d.
5. „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ organizuosime diskusijas, skatinsime vaikus kalbėti, rašyti, piešti, diskutuoti, kaip netinkamą elgesį pakeisti draugišku, reaguoti, stabdyti ar užkirsti kelią patyčioms.
6.Akcijos veikla (ATSISIŲSTI): Veiksmo savaitė Be Patyčių

Socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė


Akcija “Gyvasis tautos žiedas”

Lietuva, kai aš Tave tariu
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto…

Po pirmos pamokos mokytojai ir mokiniai rinkosi mokyklos aikštėje. Visi jie atsinešė savo pasigamintas gėles. Jas “pasodino” šachmatinėje aikštėje. Vėliau šias gėles apjuosė gyvu žiedu, išklausė trumpą Kovo 11-osios minėjimą.