Date archives: 2020/11/19

Būkime saugūs

0 Comments on Būkime saugūs
PUG vaikučiai suprato kaip saugiai elgtis gatvėje, susipažino su pagalbos telefonu 112, įvardino įvairių profesijų atstovus (gaisrininkus, policininkus, medicinos darbuotojus). Suprato kam reikalingi ir kada naudojami automobilių švyturėliai. Įsiminė šviesoforo spalvas, kaip pereiti gatvę. Susipažino su skaičiumi 9. Atliko daug meninės veiklos darbelių, spalvino, kirpo, klijavo, skaičiavo ir lavino rankeles....