Penktų klasių mokinių piliakalniai

5 klasių mokiniai buvo pakviesti sukurti ir pavaizduoti savo kalno ar piliakalnio istoriją, ją įdomiai ir kūrybingai pristatyti. Štai kaip jiems sekėsi…


 

Seminaras klasių auklėtojams

Rugsėjo 17 dieną, Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko pirmasis LL3 projekto sklaidos mokyklinis renginys – seminaras klasių vadovams „Klasių vadovo vaidmuo skatinant mokinių socialinę pilietinę veiklą ir norą daryti gera kitiems savanoriaujant“. Jame dalyvauti buvo pakviesti „Ryto“ pagrindinės mokyklos, J. Totoraičio progimnazijos 5-8 klasių auklėtojai ir LL3 kūrybinės komandos narių mokyklų atstovai. M. Romerio universiteto lektorė, doktorantė Neringa Kurapkaitienė, knygos „Darbo su savanoriais pagrindai“ autorė suteikė dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie socialinės pilietinės veiklos plėtojimą savanorystės kontekste, aktualizavo klasių vadovų vaidmenį skatinant mokinius daryti gera kitiems. Grupelėse buvo generuojamos idėjos, kaip LL3 kūrybinės komandos kuriamas modelis turėtų būti įgyvendinamas dalyvių atstovaujamose švietimo organizacijose. Ačiū dalyviams už pozityvų įsitraukimą, kūrybinei komandai už pagalbą ir bendrystę!


Susitarkime

Rugsėjo 19 d. Posėdžių kabinete virė darbas. Čia susirinkę mokiniai, jų tėvai ir mokytojai pradėjo didžiulį darbą – mokyklos bendruomenės susitarimų kūrimą. Šios darbo grupės tikslas – suskurti susitarimus, priimtinus visiems mokyklos bendruomenės nariams. Džiugu, kad darbo metu užvirė diskusija, kurios metu bandėme ne tik apginti savo nuomonę bet ir išgirsti kitus.