Kartų stiprybė jų vienybėje

Pagrindinė problema, kylanti bendraujant skirtingų kartų atstovams, konfliktai.Kyla klausimas – kaip jiems susikalbėti. Kaip atrasti dvasinę pusiausvyrą tarp skirtingų kartų (senelių – anūkų, vaikų – tėvų). Siekdami mažinti kartų nutolimą, organizavome bendrą projektą.

Projekto tikslai ir uždaviniai sietini su šios problemos sprendimų ieškojimu.

Tikslas – suteikti bendruomenės nariams teorinių ir psichosocialinių žinių, siekiant formuoti konstruktyvaus bendravimo nuostatas.

Uždaviniai:

  • ugdyti bendravimo tarp kartų socialinę kompetenciją;
  • suvokti šeimos etikos ir kultūros svarbą, pareigas ir priedermes;
  • atskleisti ir ugdyti šeimos narių meninius ir kūrybinius gebėjimus.

Rugsėjo gruodžio mėnesį mokyklos 4b klasės mokiniai, jų tėveliai, seneliai (TAU psichologijos universiteto klausytojai) vykdė bendrą projektą “Kartų stiprybė – kartų vienybėje”.

Projekto metu vaikai, tėveliai ir seneliai vykdė daug bendrų veiklų” iš spalvoto smėlio gamino mandalas, piešė, dalyvavo “Pyrago” dienoje. Užsiėmimai vyko ne tik jiems įprastoj veikloje, bet ir kelionėse – kartu žiūrėjo filmą “Spindulio” kino teatre, vyko į Kauno muzikinį teatrą, dalyvavo boulingo turnyre. Taip pat projekto dalyviai kartu lankėsi Prienų sakraliniame muziejuje, Prienų miesto muziejuje, M.K. Čiurlionio muziejuje Druskininkuose, Vilniaus televizijos bokšte. Lankydamiesi Druskininkuose dalyvavo druskos pamokoje, kur iš sūrios tešlos gamino įvairius suvenyrus. Kauno dienos centre iš baltojo molio lipdė žvakides, puodelius, dubenėlius. Aplankė architektūrinį Liškiavos ansamblį, Trakų Karališkoje kibininėje visi kartu kepė kibinus.

Per tris projekto mėnesius vyko trys pažintinės ekskursijos. Tačiau vaikai – tėvai, močiutės projekto metu ne tik keliavo, bet ir vykdė kitą veiklą – mokėsi bendrų dainų, šokių, pastatė spektaklį “Vilko teismą”. Močiutės pasiuvo pirštines – lėles, o vaikai jas naudojo vaidindami “Pagranduką”.

Gruodžio mėnesį vykusioje konferencijoje, buvo eksponuojama bendrų darbelių ir piešinių paroda. Šos konferencijos metu skirtingų kartų atstovai parodė viską, ką kartu išmoko projekto metu – šoko šokius, ratelius, dainavo dainas, skaitė sukurtus ketureilius, vaidino.

Pasibaigus projektui, niekas nenorėjo užmiršti bendros veiklos. Taigi sausio mėnesį visi kartu organizavome susitikimą su aktore Nijole Narmontaite ir jos Pepe Ilgakojine.

Kovo 17 d. mokykloje vykęs teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai” vėl sukvietė projekto dalyvius. Jo metu mokiniai ir močiutės mokyklos bendruomenei vaidino spektaklį “Vilko teismas”.

Norisi tikėti, kad tai ne paskutinis projekto dalyvių – skirtingų kartų atstovų susitikimas. Projektas parodė, kad susikalbėjimas galimas nepaisant amžiaus skirtumo. Taip pat projekto dalyviai pajuto, kad bendraudami žmonės praturtina vieni kitus.

4b klasės mokytoja Reda Mackevičienė


Pradinių klasių mokinių konkursas “Tūkstantmečio ketvirtokas”

Kaip ir kasmet mokykloje buvo organizuojamas pradinių klasių mokinių konkurso”Tūkstantmečio ketvirtokas” pirmasis etapas.  Jo nugalėtojais tapo 4b klasės mokiniai Mikas Mažėtis ir Tomas Blažiulionis (mokytoja Reda Mackevičienė).

Balandžio 13 d. Marijampolės “Saulės” pradinėje mokykloje vyko šio konkurso antrasis etapas. Jame dalyvavo abu pirmojo etapo nugalėtojai. Šį kartą sėkmė šypsojosi Mikui Mažėčiui. Jis savo konkurentus nugalėjo ir savivaldybės etape.