Miesto dienų eitynės

Mūsų mokykla dalyvavo miesto dienų eitynėse.