Penktų klasių mokinių piliakalniai

5 klasių mokiniai buvo pakviesti sukurti ir pavaizduoti savo kalno ar piliakalnio istoriją, ją įdomiai ir kūrybingai pristatyti. Štai kaip jiems sekėsi…


 

Seminaras klasių auklėtojams

Rugsėjo 17 dieną, Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko pirmasis LL3 projekto sklaidos mokyklinis renginys – seminaras klasių vadovams „Klasių vadovo vaidmuo skatinant mokinių socialinę pilietinę veiklą ir norą daryti gera kitiems savanoriaujant“. Jame dalyvauti buvo pakviesti „Ryto“ pagrindinės mokyklos, J. Totoraičio progimnazijos 5-8 klasių auklėtojai ir LL3 kūrybinės komandos narių mokyklų atstovai. M. Romerio universiteto lektorė, doktorantė Neringa Kurapkaitienė, knygos „Darbo su savanoriais pagrindai“ autorė suteikė dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie socialinės pilietinės veiklos plėtojimą savanorystės kontekste, aktualizavo klasių vadovų vaidmenį skatinant mokinius daryti gera kitiems. Grupelėse buvo generuojamos idėjos, kaip LL3 kūrybinės komandos kuriamas modelis turėtų būti įgyvendinamas dalyvių atstovaujamose švietimo organizacijose. Ačiū dalyviams už pozityvų įsitraukimą, kūrybinei komandai už pagalbą ir bendrystę!


Susitarkime

Rugsėjo 19 d. Posėdžių kabinete virė darbas. Čia susirinkę mokiniai, jų tėvai ir mokytojai pradėjo didžiulį darbą – mokyklos bendruomenės susitarimų kūrimą. Šios darbo grupės tikslas – suskurti susitarimus, priimtinus visiems mokyklos bendruomenės nariams. Džiugu, kad darbo metu užvirė diskusija, kurios metu bandėme ne tik apginti savo nuomonę bet ir išgirsti kitus.

 


Knygų karalystėje

1a klasės mokiniai su mokytoja Jūrate Ališkevičiene per pasaulio pažinimo pamoką susipažino su mokyklos erdvėmis, skirtomis mokymuisi.

Užsuko ir į biblioteką. Susėdę ant minkštų pagalvėlių susipažino su knygų karalystės taisyklėmis. Pasižadėjo jų laikytis. Bibliotekininkės Nijolė ir Zena parodė mokiniams, kur susirasti norimą knygelę. Patarė gerai išmokti abėcėlę, kad greičiau rastų norimą leidinį. Pirmokai domėjosi naujomis knygelėmis. Martynas ir Ignas jau išsirinko pirmąsias knygas skaitymui. Vaikai žadėjo užsukti į skaityklą per pertraukas ir po pamokų. Bibliotekos darbuotojos laukia naujų skaitytojų, o vaikai naujų leidinių.


Naujas rugsėjis

Šviesus ir saulėtas Rugsėjo 1-osios rytas pasitiko į mokyklą sugužėjusius vaikus, jų tėvelius, mokytojus ir svečius.


 

„Ryto“ meistrai amatų kiemelyje

Pirmadienį dalyvavome jaunųjų amatininkų kiemelio atidaryme. Mūsų mokyklos medžio meistrai , mokytojas Anicetas Launikonis ir mokinys Karolis Paškauskas, darbuojasi Amatų kiemelyje Valdovų rūmų prieigose. Ten įrengtos kūrybinės dirbtuvėlės-paroda. Mokytojai ir mokiniai, meistrai ir pameistriai drožia, skaptuoja, audžia, karpo , lipdo. Darbinėse erdvėse gausu užsieniečių, kurie aktyviai išbando amatų paslaptis. Dainų šventės dalyviai, pasipuošę tautiniais kostiumais, stebi ir palaiko darbščiuosius moksleivius.

Kiemelyje amatų dirbtuvės veiks iki ketvirtadienio vakaro. Kviečiame apsilankyti.

Mokytoja Jūratė Ališkevičienė


 

Mokytojai „Lions Quest: Paauglystės kryžkelės“ kursuose

Šiuos mokslo metus mokytojai užbaigė išties prasmingai. Dalyvavo „Lions Quest: Paauglystės kryžkelės“ kursuose, kur 3 mokėsi dirbti su programa, praktiškai atliko užduotis, modeliavo mamokas ir t. t.

Nuo rugsėjo ši programa bus pradedama įgyvendinti mokykloje.


Dieninė stovykla „Saulutė“ atsisveikina iki kitų metų

Kaip ir kasmet birželio 1-15 dienomis mokykloje vyko dieninė vasaros stovykla „Saulutė“. Jos metu mokiniai keliavo, bendravo, vykdė įvairias bendras veiklas. Šiais metais daug nuveikta, pamatyta, aplankyta. Kalbinti mokiniai vienbalsiai patvirtino dvi tiesas:

1 – tokios stovyklos tikrai reikia;

2 – MOKYKLOJE GERA.


8 ir 10 klasių mokiniai atsisveikino su mokykla

Birželio 12 d. mokykloje vyko šventė „Vaikystė – tai margas drugelis“ – taip 8 ir 10 klasių mokiniai atsisveikino su SAVO mokykla, jiems buvo įteikti pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios pakopos pažymėjimai.

 


Projektas „Kodėl žmonės nori keliauti į Marsą?“

Paskutinę mokslo metų savaitę mokykloje buvo vykdomas projektas „Kodėl žmonės nori keliauti į Marsą?“. Visose pamokose mokiniai nagrinėjo ekologines problemas, gvildeno žmogaus daromą žalą Žemei, atliko įvairias užduotis – darė eksperimentus, tyrinėjo savo aplinką, kūrė skaidres, plakatus, filmukus, laikraštį…

Šiandien, paskutinę projekto dieną, aktų salėje kiekviena klasė pristatė, ką jie veikė per įvairių dalykų pamokas, kaip buvo vykdomas šis projektas, pasidalino sukurtais pristatymais…

Džiugu, kad visą savaitę įvairių dalykų pamokose, mokiniai aktyviai dirbo – rinko medžiagą, piešė, dainavo, projektavo, kūrė… ir apie tai, kokia mums svarbi ir brangi Žemė šiandien žino daugiau nei prieš savaitę. O ir mokomųjų dalykų žinias pritaikė praktiškai.

Labai džiaugiamės mokinių pateiktais darbais!!!