Socialinis pedagogas

Snieguolė Dzermeikienė
Kabineto Nr. 323 
Tel. 8-673 90918

Veiklos  tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas susijusias su vaiku. Sudaryti visiems mokiniams geresnes socialines ir edukacines ugdimosi sąlygas.

Uždaviniai: būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais, rūpintis vaiko gerove ir saugumu.

Mokyklos socialinės pedagogės funkcijos: 

  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais(pagrindinių vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • padeda tėvams (teisėtiems vaiko atstovams)  ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe;
  • bendradarbiauja su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis   psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • iškilus problemai, kartu su klasių auklėtojais, lanko vaikus namuose;
  • atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *