Socialinis pedagogas

Snieguolė Dzermeikienė

Kabineto Nr. 323 

Atsakinga už: PUG, 1 – 4 kl., persirengimo spintelės.

Tel. 8 673 90 918

El. paštas: socialinis@rytomok.lt

Veiklos  tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas, susijusias su vaiku. Sudaryti visiems mokiniams geresnes socialines ir edukacines ugdymosi sąlygas.

Uždaviniai: būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais, rūpintis vaiko gerove ir saugumu.

Mokyklos socialinio pedagogo funkcijos: 

  • vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais(pagrindinių vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • padėti tėvams (teisėtiems vaiko atstovams)  ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
  • bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • dalyvauti vaiko gerovės komisijos darbe;
  • bendradarbiauti su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis   psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą, rūpintis gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • inicijuoti, organizuoti socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • iškilus problemai, kartu su klasių auklėtojais lankyti vaikus namuose;
  • atstovauti vaikui ir ginti jo teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Informacija atnaujinta: 2022-11-11 08:11:02

Translate »
Skip to content