Stovykla “Lyderių laikas”

Šių dienų mokyklą sunku įsivaizduoti be įdomios veiklos, įvykių ir nuotykių. Svarbu, kad mokiniai ugdytųsi ir socialinius gebėjimus, mokytųsi spręsti problemas, atsiskleistų kaip lyderiai.
Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje, įgyvendinant Marijampolės savivaldybės Jaunimo užimtumo 2015-2018 metų programos projektą „Mokinių savivaldos stiprinimas“, lapkričio 3-4 dienomis organizavome stovyklą „Lyderių laikas“. Projekto tikslas – stiprinti mokinių savivaldos veiklumą, ugdyti mokinių iniciatyvumą, skatinti savanorystę. Mokinių taryba (vadovė – geografijos mokytoja L. Miliauskienė) jau ne pirmi metai bendradarbiauja su Želsvos pagrindinės mokyklos mokinių taryba (vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui A . Kulbokienė), todėl, stiprindami bendradarbiavimą, pasiūlėme savo draugams tapti projekto partneriais.

Pirmąją stovyklos dieną savo patirtimi mokinių savivaldos ir jaunimo organizacijų veikloje dalijosi Raimonda Bogužaitė, asociacijos „Jaunimo laisvalaikis“ prezidentė, LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba) kontrolės komisijos narė, buvusi Marijampolės mokinių parlamentinės grupės pirmininkė. Mokiniai buvo skatinami mokytis kuo aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą, nebijoti identifikuoti kylančias problemas, dalintis atsakomybe, nes sukaupta patirtis atvers naujas galimybes, padės susirasti naujų draugų, pasirinkti profesiją. Išklausiusi mokinių pranešimus, R. Bogužaitė davė naudingų patarimų, kaip veiksmingai organizuoti mokinių tarybos veiklą.
Praktines pratybas mokykloje organizavo edukologė, Dr. Th. Gordon‘o Jaunimo lyderystės įgūdžių programos Y.E.T. sertifikato instruktorė Rasa Lebetkevičiūtė Kazlauskienė. Moksleiviai mokėsi, kaip išsikelti tikslus ir žingsnis po žingsnio eiti jų link. Vaikai dirbo grupėmis, generavo idėjas ir mokėsi sudaryti veiksmų planą. Darbas buvo ne tik naudingas, bet ir kupinas žaismės, atradimų, bendrystės. Šias žinias ir patirtį vaikai galės panaudoti siekdami asmeninių tikslų.
Kitos veiklos buvo organizuotos Marijampolės Meilės Lukšienės centro menų galerijoje su profesionaliu lektoriumi, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantu, Watansu patyriminių darnios asmenybės ugdymo stovyklų vadovu Mindaugu Vidugiriu. Užsiėmimai grupėse per kūrybą, žaidimus, savistabą, diskusiją plėtė mokinių suvokimą apie save, ugdė savivertę, žingeidumą, mokė priimti kitus tokius, kokie jie yra, skatino nebijoti svajoti. Mokinių žinių bagažas pasipildė pozityvumu, geromis emocijomis.
Antrąją dieną vykome į Kėdainius, kur Šviesiojoje gimnazijoje mokymus organizavo Kėdainių rajono mokinių tarybos atstovai. Vaikams patiko šiltas, nuoširdus ir draugiškas bendravimas, naudingi patarimai, kaip bendrauti tarpusavyje ir su mokyklos administracija. Mokiniai pasisėmė naujų idėjų, pasimokė aktyvių ir prasmingų veiklų, stiprino mokinių pilietinio dalyvavimo mokykloje gebėjimus ir įgūdžius. Įdomu buvo susipažinti ir su šia mokykla, kuri 1640 m. buvo svarbiausia protestantiškoji mokykla Lietuvoje, gerti arbatą ir dalintis įspūdžiais senoviškame, autentiškame jos rūsyje. Pasibaigus mokymams mokiniams buvo suorganizuota pažintinė ekskursija po Kėdainius.
Kiekviena veikla, organizuojama mokykloje, turi pagrindinį tikslą – auginti mokinius, padėti jiems atsiskleisti, lavinti mąstymo, kūrybingumo ir lyderystės gebėjimus. Džiugu, kad stovykla projekto dalyviams buvo naudinga, štai keletas jų atsiliepimų: „Išmokau kitaip žiūrėti į svajones ir savo ateitį, išsinešiau daugybę minčių ir naujų idėjų, kaip keisti savo gyvenimą“; „Smagu buvo susipažinti su naujais draugais, išmokau būti drąsus ir siekti svajonių“; „Pokalbiai ir žaidimai buvo labai įdomūs, pasimokėme naujų problemų sprendimų būdų, draugiškumo, geriau suprasti save, mokyklą ir pasaulį“; „Buvo smagu, nes skirtingų mokyklų mokiniai buvome vieningi“.

Dėkojame Meilės Lukšienės švietimo centro direktorei Meilutei Apanavičienei už geranorišką pagalbą įgyvendinant projektą, Želsvos pagrindinei mokyklai už gražų bendradarbiavimą, draugystės ryšių stiprimą, Kėdainių rajono mokinių tarybai už mokymų organizavimą, Kėdainių šviesiajai gimnazijai už šiltą priėmimą.


Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *