Projekto „Kokybės krepšelis“ veikla

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo lėšomis. Plačiau

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas – siekti mokinių pažangos, organizuojant kokybišką, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 m. lapkričio 10 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui skirtos lėšos: 171 700 Eur.

Dokumentai

Kokybės krepšelio ataskaita

Projekto veiklų įgyvendinimas

Informacija atnaujinta: 2023-01-14 11:01:02

Translate »
Skip to content