Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas „Kokybės krepšelis“

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo lėšomis.

Erasmus + „Be active, be happy (Būk aktyvus būk laimingas)

Projekto data: 2020-2023 (baigsis 2023 lapkričio mėn., nes dėl Covid pratęstas 1 metams).

Partneriai: Vokietija, Švedija, Kroatija , Ispanija , Turkija ir Lietuva)

Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą, užsienio kalbų  ugdymas ir IT  kompetencijų tobulinimas.

Erasmus + ,,Cultural heritage and ICT „(Kultūrinis paveldas ir IT) 

Projekto data: 2019-2023

Partneriai: Lietuva Turkija/Antalija, Turkija /Ankara, Makedonija, Rumunija, Portugalija.

Skatinti domėtis  kultūriniu paveldu, tautiniu identitetu, IT kompetencijų ugdymas.

Erasmus+ Social cohesion – give a hand to become a friend” („socialinė įtrauktis – duok ranką būkim draugais”)

Projekto data: 2019-2023.

Partneriai: Bulgarija , Kroatija, Ispanija, Vengrija, Lietuva, Portugalija/Madeira.

Socialinės atskirties mažinimas, gamtosauginės veiklos, kultūrinių ir  meninių gebėjimų ugdymas.

Erasmus + .. Disadvantaged students overcoming the disasters“ (neiįgalūs mokiniai įveikia sunkumus)

Projekto data: 2021-2024

Partneriai: Turkija, Lietuva, Portugalija/Madeira ,Rumunija , Graikija.

Mokomųjų IT programų sukūrimas siekiant palengvinti mokymąsi negalią turintiems mokiniams.

Informacija atnaujinta: 2023-04-17 13:04:47

Translate »
Skip to content