Socialinis pedagogas

Gitana Štramaitytė

Kabineto Nr.: 304

Atsakinga už: 5–8 kl., mokinių maitinimas, pavėžėjimas.

Telefono Nr. 8 671 48 837

El. paštas: gitana.stramaityte@rytomok.lt

Kreiptis gali: mokiniai, tėvai, pedagogai.

Prioritetas: vaiko gerovės siekis, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, bendruomenės nariams, siekiant mokinių ugdymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties.

Tikslas – bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, siekti sėkmingos socializacijos, vykdyti ankstyvąją prevenciją, ugdyti socialinius gebėjimus.

Socialinis pedagogas:

  • Padeda tėvams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio problemų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
  • Vertina ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • Organizuoja ir koordinuoja socialinės pagalbos teikimą;
  • Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
  • Atstovauja ir gina vaikų teises teisėsaugos ir kitose srityse;
  • Rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Informacija atnaujinta: 2022-11-11 08:11:03

Translate »
Skip to content