Mokykla, kurioje ugdymas vyksta ne tik kabinete

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja keturiuose „Erasmus+“ projektuose. Trys iš jų, skirti mokinių edukacijai, turiningam užimtumui, lavinti užsienio kalbų žinias bei gebėjimą naudotis moderniausiomis technologijomis.

„Be A. C. T. I. V. E., be happy!“ skatina mokinių fizinį aktyvumą ir aktyvias veiklas lauke, moko saugoti gamtą bei ugdo skaitmeninį raštingumą.

„Social cohesion-give a hand to become a friend“ projektas pagrindinį dėmesį skiria socialiniams ryšiams ir socialinei lygybei. Mobilumo metu mokytojai veda integruotas pamokas visiems tarptautinio projekto partneriams. Dažnai rengia socialinius renginius – bendrus sporto ir kultūros žaidimus, žygius, istorinių vietų tyrinėjimus, liaudies šokių popietes, šventes ir kt. Kuria naujus, veiksmingus ir įtraukius švietimo metodus.

„Cultural heritage and ICT“ projektu siekiame skatinti mokinių susidomėjimą vertinant ir gerbiant šalių kultūros paveldą, skatiname mokinius įsitraukti paveldą vertinti ir išsaugoti. Bent du kartus per metus surengiame mokyklos bendruomenės išvykas, kad geriau pažintume ne tik savo, bet ir užsienio šalių kultūros ištakas.

„ICT Development in Schools‘‘ skirtas tobulinti mokytojų kvalifikaciją. Skatina mokytis visą gyvenimą, nuolat plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją. Šis projektas paveikus tuo, jog skatina mokytojus organizuoti savo darbą kitaip, gebėti perteikti ugdymo turinį patrauklesne forma, keičiant pamokos kokybę.

Vykdomi ir septyni „eTwinning“ projektai, iš jų net trims šiemet suteikti kokybės ženkleliai.

Šioje mokykloje kiekvienas mokinys randa jo poreikius atitinkantį projektą. Bendrauja su bendraamžiais užsienio šalyse, kartu tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus poreikius atitinkančius įgūdžius.

Projektuose dalyvaujame nuo 2007 metų. Atlikome ne vieną tarptautinio projekto poveikio tyrimą ir nustatėme, kad dalyvavimas juose formuoja socialinius įgūdžius, ugdo užsienio kalbų žinias, gebėjimą taikyti naujausias informacines technologijas bei programas, o tokiu būdu skatinama mokinių savivertė, tolerancija, kultūrinis pažinimas ir t. t. Mokiniams ir mokytojams, kelionės į projektų partnerių šalis, nekainuoja, nes šiuos projektus finansuoja Europos Komisija. Nuo 2007-ųjų pagal įvairias Europos Sąjungos programas („Comenius“, „Euroscola“, „Erasmus+“) nemokamai užsienio šalis aplankė 732 mūsų mokyklos mokiniai ir priėmė paviešėti daugiau nei 400 užsieniečių mokinių.

Projektai ugdo mokinių pilietiškumą ir skatina būti atsakingais. Jie – tikri savo šalies ambasadoriai, nuveiktais darbais formuojantys Lietuvos įvaizdį.

„Ištiesk ranką – tapkime draugais“ (https://www.youtube.com/watch?v=mt-NjtxD-AQ&feature=emb_logo).

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *