Projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“

Projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ („Assessment of Transversal Skills 2020“, sutrumpintas pavadinimas ATS2020)

unnamedunnamed (1)

ATS2020 mokymosi modelis

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015-03-01–2018-02-28

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

  • Atlikti sisteminę egzistuojančių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo Europos mokyklose analizę.
  • Sukurti perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį.
  • Išbandyti praktiškai projekte sukurtą modelį 250 Europos mokyklose (projekte numatyta 25 Lietuvos mokyklose) ir atlikti analizę dėl šio modelio diegimo galimybės.
  • Tobulinti mokytojų kvalifikaciją: įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, kaip ugdyti perkeliamuosius gebėjimus ir juos vertinti, naudojant IKT, elektroninio portfelio metodiką, autentiškas užduotis, kurti mokymosi scenarijus su problemų sprendimo užduotimis ir kt.
  • Taikyti naujas žinias ir gebėjimus klasėse, apmąstyti ir įvertinti procesą.

 

Numatomi projekto rezultatai:

  • Patvirtinti mokinių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį.
  • Sukurtas modelis atsižvelgiant į daugiau kaip 1 000 Europos šalių mokytojų patirtį.
  • Sukurti tęstinio profesinio tobulėjimo programą, padėsiančią vykdyti modelio išbandymą projekto mokyklose.
  • Rekomendacijos politikams nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.
  • Projekto rezultatų tolimesnio panaudojimo finansavimo modelis politikos formuotojams regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Informacija atnaujinta: 2016-04-25 06:04:02

Translate »
Skip to content