Su Erasmus + moderniausias mokymas ir sėkminga patirtis

Šie   mokslo metai Marijampolės “Ryto“ pagrindinėje mokykloje prasideda  su 2 naujais Erasmus + projektais 2019-2021 metams.

 Erasmus + projekto ,,Kultūrinis paveldas ir IT“ partneriai pasaulinių robotikos ir  IT konkursų nugalėtojai. Šis projektas įkvėps mūsų mokinius  kartu su partneriais kurti ir išrasti, pasimatuos savo gebėjimus su pasaulyje geriausiais.  Tikimės, kad tai paskatins asmeninį tobulėjimą  ir  padės surasti naujus bendraminčius. Mokiniai vizitų metu susipažins su partnerių šalių kultūriniu paveldu.

Kitas projektas ,,Socialinės įtraukties– duok ranką, būkim draugais“. Mokiniai patirs tarpkultūrinio bendravimo situacijas, vertins savo elgesį jose, kartu su partnerių šalimis surengs po vieną žygį savo šalyse, kartu kurs menines programas ir   kiekvienas , dalyvaujantis projekte, patirs meninių užsiėmimų naudą, ugdys kritinį mąstymą ir socialinį jautrumą.

  2020 m. gegužės pabaigoje – birželio pradžioje partneriai atvyks  į Marijampolę ir kartu su mūsų savivaldybės mokyklų  mokiniais dalyvaus  bendrame festivalyje “Vaikystės spalvos“. Mokytojai įgis teorinių tarpkultūrinio mokymosi žinių, išmoks naujų mokymo metodų. Tikimės, kad  2019-2021 projektiniai metai  bus pilni kūrybiškumo ir nesibaigiančių idėjų. Mokiniai patirs sėkmingą mokymąsi ir pasidalins gerosios praktikos pavyzdžiais  su   mokiniais iš  10 kitų šalių.

Apie tai galima pasiskaityti ir spaudoje:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.etaplius.lt%2Ferasmus-moderniausias-mokymas-ir-sekminga-patirtis%3Ffbclid%3DIwAR0NZqSY2sO3e78XYjv2yFHEwP0d0ibkhd4RLEdOIhQm0OUG3txwDW1L5xY&h=AT3NjyvabSDpGmZNtF8HKZOCfpDskNRnSbO6_wKp7VlwjOHMA5FmkbI97QIC25aVv1uApOnHS40tQ6HJhZLLqM-U_jzjdJm_n5954vNtI4RK2T974_1dtao4SHQ5gq0Z_e4

Pasaulio pažinimo pamoka aerodrome

2A klasės mokiniai, su mokyt. J. Ališkevičiene, vyko į pasaulio pažinimo pamoką „Kas skrenda padangėje?“ Sasnavos aerodrome. Susipažinome su aeroklubo techninėmis galimybėmis, dviem pakilimo – nusileidimo takais, sklandytuvų mokyklėlės lėktuvų modeliais, skraidyklėmis, parašiutų sporto ir laisvalaikio galimybėmis. Aeroklubo vadovas Alvydas Danilevičius, supažindino su sportiniais, pramoginiais ir kultūriniais renginiais. Mokiniams teko pasėdėti lėktuve , išgirsti rekomendacijas ruošiantis kelionėms lėktuvu ir patarimą, dažniau pakelti akis į dangų ir stebėti „Kas skrenda padangėje?“.

Rugsėjo pirmosios skambutis pakvietė į klases

Kai draikosi voratinkliai, kai rasa žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu.

Šiemet mokykla pasitiko savo mokinius susikaupusi dar vienam svarbiam etapui – naujiems mokslo metams. Rudeniškai šiltą ir saulėtą rytą mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi į mokyklos aikštę. Mokyklinis skambutis jau skelbė rudens – mokslų pradžią. Linkėjimus, sveikinimo žodžius, eiles, šokius ir dainas susirinkusiems skyrė mokyklos administracija, mokiniai bei jų tėveliai.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Marijampolės “Ryto” pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

Aštuntokų atsisveikinimas su mokykla

Šiandien atsisveikinome ne tik su tais, kurie sugrįš rugsėjį, bet ir su tais, kurie iš mūsų mokyklos iškeliaus į gimnazijas. Aštuntokai ir juos iš mokyklos išlydintys septintokai paruošė atsisveikinimo programą. Jos metu skambėjo žodžiai mokytojams, tėvams. Savo palinkėjimus mokiniams išsakė juos aštuonerius metus lydėję mokytojai.

Į mokyklos metraštį įrašėme dar vieną aštuntokų laidą. Iš žodžių pagarba, vaikystė, mokytojas, auklėtojas, šventė, svečiai, tėvai, draugai sudėjome visą gyvenimą.


Stovykla “Saulutė”

Kaip ir kasmet būrys mokinukų vasarą pradėjo stovyklaudami. mokykloje veikė dienos stovykla “Saulutė”. Mažieji stovyklautojai daug keliavo, lankėsi įvairiose Marijampolės įmonėse, Zoologijos sode, skautavo. Būdami kartu mokinukai susirado naujų draugų, geriau pažino vieni kitus. Buvo taip smagu, kad niekas nelaukė stovyklos pabaigos.

Dėkojame ilgametei stovyklos “Saulutė” vadovei ir organizatorei.


Stovyklėlė būsimiesiems PUG ir pirmų klasių mokinukams

Birželio 12-13 dienomis mūsų mokykloje vyko stovyklėlė būsimiems PUG ir pirmokams. Jos metu vaikai artimiau susipažino su mokytojomis Erika, Svetlana, Vaida ir Rūta, su mokykla. Bendravo, žaidė, susidraugavo vieni su kitais. Net didelis karštis jų nevargino, noras eiti į mokyklą buvo didesnis!


Padėkos popietė

Birželio 14 d. į pramogų centrą LŪNA pažaisti boulingo buvo pakviesti šauniausi mokyklos mokiniai. Tai buvo ne tik tie, kurie pasiekė aukščiausių ugdymosi rezultatų, bet ir tie, kurie dėjo dideles pastangas padėti kitiems, aktyviai dalyvavo bendruomenės gyvenime, įsitraukė į savanorystę.
Nuoširdžiai dėkojame mokytojams ir tėveliams, ugdantiems tokius vaikus.


Valančiukų išvyka į Kėdainius

Nedidelis būrelis mūsų mokyklos mokinių kartu su P. Armino progimnazijos ir Sūduvos gimnazijos valančiukais lankėsi Kėdainiuose. Tradicinių amatų centre susipažinome su senaisiais amatais: mokėmės pinti iš vytelių, austi senovinėmis audimo staklėmis, darėme skudurines lėles.

Grožėjomės Kėdainių senamiesčiu. Tai muziejus po atviru dangumi, pasakojantis turtingą miesto ir Lietuvos istoriją. Čia išlikę nemažai vertingų gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stiliaus pastatų. Lankėmės Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje, kurios puošmena – vidinis kiemelis po stikliniu kupolu, apsuptas arkų.

Taip pat aplankėme sakralinį kompleksą Paberžėje. Čia gyveno ir dirbo kunigas, vienuolis kapucinas Algirdas Mykolas Dobrovolskis, žinomas kaip Tėvas Stanislovas. Čia jis įkūrė bažnytinių rūbų ir meno kūrinių muziejų.
Tėvo Stanislovo dėka mažas kaimelis tapo traukos centru. Pasiklausyti jo pamokslų, pasikalbėti apie gyvenimą atvažiuodavo žmonės iš visos Lietuvos.


Baigiamasis Erasmus+ projekto partnerių susitikimas

Birželio pirmomis dienomis vykome į Siciliją aptarti projekto Erasmus + ,,Walking the line“ rezultatus. Į projekto baigiamąjį pristatymą atvyko visų šalių: Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Lietuvos, Vokietijos delegacijos. Noto mokykloje nagrinėjome, kuo prasmingos ir įdomios mokiniams buvo veiklos, kokias problemas reikėjo įveikti organizatoriams. Vokietijos atstovės ypatingai vertino Ramunės Juknelienės patirtį ir dėkojo už pamokas ir patarimus Lietuvoje.
Ypatingai sužavėjo puikiai organizuota edukacinė pažintinė programa. Susipažinome su Noto, Scikli, Modica, Ragusa, Siracusa miestų istoriniu ir kultūriniu paveldu. Žavėjomės nuostabiomis baroko stiliaus bažnyčiomis, gėrėjomis įspūdingu kraštovaizdžiu.
Užbaigę Erasmus + ,,Walking the line“ projektą, vėl kūrėme planus, kaip pradėti kitus Europos Sąjungos projektus, kad mokiniai galėtų plėsti akiratį ir tenkinti pažinimo džiaugsmą, tobulintų savo komunikacinius gebėjimus.