“Mažieji obuoliukai” sugrįžo

Teatras – ypatinga erdvė, kurioje būdami vaikai lavina savo kūrybiškumą, kalbėjimo įgūdžius, išlaisvina fantaziją. Būdami teatre jie geriau save pažįsta, ugdo svarbiausius jausmus.

Balandžio 4 dieną mokykloje vyko jau keturioliktasis teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai 2019”. Pasirodė net 11 kolektyvų iš lopšelių – darželių, mokyklų. Buvo ir žanrų įvairovė: nuo miuziklo iki lėlių teatro. Festivalis sukėlė daug emocijų ne vienam mokiniui. Netrūko juoko, išradingumo ir gerų įspūdžių.

Geriausiu spektakliu išrinktas J. Totoraičio progimnazijos mokinių suvaidintas spektaklis-miuziklas “Nauji karaliaus drabužiai”.


Kviečiame į parodą

Balandžio mėnesį mokyklos skaitykloje vyksta 5-8 klasių mokinių darbų paroda ,,Piešiame patarles“. Parodą surengė lietuvių kalbos mokytojos G. Blazgienė, R. Dulinskienė, V. Gudiškienė, R. Taurokienė su bibliotekininkėmis N. Jariene, Z. Muckuviene. Kviečiame pasigėrėti mokinių piešiniais.


Nacionaliniame Č. Kudabos konkurse

2019 04 06 Vilniaus universiteto Geomokslų institute vyko NACIONALINIS Č. KUDABOS GEOGRAFIJOS KONKURSAS, kuriame kiekvienais metais dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai.

Šiais metais garbė dalyvauti konkurse atiteko Pauliui Klevinskiui 6a kl., Rokui Graževičiui 7c kl. ir Aurelijai Avižienytei 8c kl. Mokinius geografijos moko mokytoja Lina Miliauskienė.

Konkurso tikslas: skatinti mokinių domėjimąsi geografijos mokslu, sudaryti galimybę mokiniams pasitikrinti žinias ir gebėjimus bei įsivertinti savo geografinį išprusimą.

Į konkursą atlydėję mokytojai klausė Vytaro Radzevičiaus pasakojimo apie kelionės nuotykius Aliaskoje. 

Po konkurso mokiniai aplankė Vilniaus universiteto geologijos muziejų, grožėjosi Vilniaus apylinkėmis nuo Pučkorių atodangos, pasivaikščiojo po Belmonto parką.

Visos kelionės metu lydėjo gera nuotaika ir puikus pavasario oras. 

Mokytoja Lina Miliauskienė


Viešnagė Panevėžio Vyturio progimnazijoje

Balandžio 3 d. dalis mokyklos mokytojų viešėjo Panevėžio Vyturio progimnazijoje. Mokyklos šeimininkai dalijosi patirtimi, kaip mokiniams ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.

Mūsų mokyklos pedagogai turėjo galimybę stebėti “vyturiečių” gyvenimą gyvai – atviras pamokas, direktorės valandą. Taip pat išklausė pranešimą “Kaip ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją”. Abiejų mokyklų atstovai diskutavo jiems rūpimais klausimais, apžiūrėjo mokyklą.

Dėkojame mokyklos šeimininkams už suteiktą galimybę susitikti, pasisemti idėjų, pasidalintas mintis, patirtis. Tik būdami kartu esame stiprūs savo darbe – jauno žmogaus vertybių formavime.


Skaitome PUG

Kovo 28 d. mokyklos bibliotekininkės pakvietė PUG klasę į biblioteką. Vaikučiai klausėsi K. Kasperavičiaus pasakos ,,Skrendančios knygos“.

Po to  grupėse vaikai atliko kūrybines veiklas : iš raidelių klijavo žodžius,  ,,statė“ namelius. Bendromis jėgomis pavyko sukurti plakatą, vaizduojantį miestelį su krintančių raidžių lietumi, kai kurios raidelės rado vietą žodžiuose RYTAS, GATVĖ, PASAKA, KNYGA. Greitai pralėkė pamokos laikas, nes visiems buvo smagu ir įdomu. Atsisveikinome pažadėję vėl susitikti ir skaityti kitą pasaką.


Bibliotekos vedėja N. Jarienė

Savivaldybės geografai pažymėjo VIETOVARDŽIŲ metus

Siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą, 2019-ieji paskelbti VIETOVARDŽIŲ  metais.

         2019 03 27 Sūduvos gimnazijoje vyko   renginys , skirtas vietovardžių metams paminėti “Sprendimų raktas – 2019”   Dalyvavo savivaldybės mokyklų mokinių komandos. “Ryto” pagrindinės mokyklos komandą sudarė 7a klasės mokinės – Margarita S , Deimantė G., Rugilė B. ,  Deimilė N.  ir Rusnė E .  Komanda atliko namų darbą, kurį pristatė renginyje,  tema “Vietovardžių atsiradimo keliai” . Mokiniai išgirdo daug įdomių pristatymų vietovardžių tema. Kūrybinė užduotis – sukurti vietovės planą su pastatais ir infrastruktūra, jame įamžinant tris išnykusius vietovardžius.

Renginyje  buvo  akcentuojama senuosiuose kaimų bei vienkiemių pavadinimuose glūdinti etnologinė,  istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis. Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų protėvių kūrybingumo išraiška. 

Ačiū komandai už darbą, iniciatyvumą ir aktyvumą.

Geografijos mokytoja Lina Miliauskienė.

“Linksmojoje gamoje”

Želsvos pagrindinėje mokykloje vykstantis tradicinis  instrumentinės muzikos festivalis „Linksmoji gama“ kovo 28 d. sukvietė daug muzikantų iš įvairių Lietuvos miestų.  Kiekvienas kolektyvas buvo savaip įdomus ir stebino išradingais bei netradiciniais pasirodymais.  Mūsų mokyklos instrumentinis ansamblis taip pat atliko savo paruoštą programą. 2- 7 klasių klasių moksleiviai grojo įvairiais muzikos instrumentais ir atliko du instrumentinės muzikos kūrinius. Šis renginys – tai puiki proga parodyti savo gebėjimus groti muzikos instrumentais, bei pasiklausyti kitų mokinių muzikavimo.  Po Renginio visi šventės dalyviai su puikia nuotaika ir kupini  gerų emocijų  vaišinosi saldžiomis rėmėjų dovanėlėmis.

Muzikos mokytoja Audronė Pečkienė


Erasmus+ projekto veiklos

Erasmus+ projektas “Walking the line” toliau tęsia veiklas. Šį kartą 2019-05-05 iki 2019-05-11 projekto šalys partnerės susitinka Italijoje. Viešnagės metu Europos dienai skirtame renginyje 2019-05-09  vyks diskusija, kurios metu kiekviena šalis pristatys savo požiūrį skaitydama pranešimą “Europietis seniau ir dabar”.

Projekte dalyvaus 5 šalys – Ispanija, Lietuva, Rumunija, Italija ir Vokietija.


 

 

 

 

Dalyvaujame konkurse “Sidabro vainikėlis”

Lietuvos nacionalinio kultūros cento organizuojamame konkurse „Sidabro vainikėlis“ dalyvauja mūsų mokyklos trečiokės Gabija Bendoriūtė, Barbora Dzemijonaitė, Goda Kazlauskaitė.

Jos atrado tradicinio liaudies meno šaką-karpinius. Klasėje ir namuose mergaitės tobulina trapius užuolaidėlių raštus.

Jau iškarpytos užuolaidėlės papuošė kultūros centro erdves. Atrankinei parodai autorės pateiks po tris autorinius karpinius.

Linkime jaunosioms kūrėjoms sėkmės.

Mokytoja Jūratė Ališkevičienė, liaudies menininkų klubo „Mūza“ narė