Festivalis “Aš viską galiu”

Jau dešimtą kartą mūsų mokykla sukvietė įvairių Marijampolės švietimo įstaigų vaikučius ir jų pedagogus į meninės raiškos festivalį “Aš viską galiu”.

Nė vienas žmogus nėra tobulas, bet kiekvienas iš mūsų turime tam tikrus gebėjimus. Kai kam nesiseka tam tikri dalykai – skaitymas, matematika, rašymas, bet sekasi kiti – gražiai piešti, dainuoti, lipdyti.

Aktų salėje susirinko tie vaikučiai, kurie turi unikalių gebėjimų. Scenoje jie dainavo, skaitė, grojo, pristatė savo tapybos darbus.

Šventėje dalyvavo 17 Marijampolės švietimo įstaigų – 150 vaikų, 30 juos ruošusių mokytojų. Dalyvavo svečiai iš Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro.

Dėkoju festivalio organizatorei Jūratei Kazlauskienei,
muzikos mokytojai Elmutei Čekaitienei ir jos vadovaujamam mergaičių ansambliui,
lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Blazgienei,
dailės mokytojai Linai Mališauskienei,
muzikos klubo vadovui Andriui Šurmaičiui ir jo pagalbininkams Laurynui Šalaševičiui, Rapolui Čiuteikiui,
šokių vadovei Loretai Mingilevičienei, ir 3 klasės šokėjams,
informatikos mokytojui Juozui Miliui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė


Prisijungėme prie akcijos “Darom” – 2015

Balandžio 25 d. visoje Lietuvoje vyko kasmetinė švaros akcija “Darom” – 2015.

Akcijoje dalyvavo 6 -8 klasių mokiniai vadovaujami  mokytojos Vitalijos Garadauskienės. Mokiniai tvarkė jiems paskirtą 22 plotą Telšių gatvėje.

Džiaugiamės, kad kasmet prie akcijos prisijungia ir mūsų miestą puošia Kamilė Kevėnaitė ir Rugilė Jašinskaitė (8b klasė). Už tai joms ir jų auklėtojai tariame nuoširdų ačiū.

Taip pat dėkojame ir kitiems akcijoje dalyvavusiems mokiniams:

Ivetai Ragauskaitei  (6a klasė),
Miglei Skinkytei (8c klasė),
Sauliui Vabuolui (8b klasė),
Žygimantui Stiklakiui (8b klasė),
Nerijui Mieldažiui (6c klasė),
Dovui Kairiui (6c klasė),
Danui Kairiui (6c klasė),
Augustei Čiurlauskaitei (6c klasė),
Jonui Baltrušaičiui (6c klasė),
Vaidui Šalaševičiui (8b klasė).

Akcijos dalyviai buvo vaišinami arbata, bandelėmis, ledais. Mokyklos kolektyvai apdovanoti padėkos raštais.

Balandžio 21 – 30 dienomis 1 – 10 klasių mokiniai ir klasių auklėtojai tvarkė mokyklos aplinką. Tai tarsi mūsų mažoji akcija “Darom”.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė


Mokyklos dainininkės dalyvavo festivalyje “Saulės šypsena” – 2015

Marijampolės profesinio rengimo centre šiandien vyko tarptautinis festivalis “Saulės šypsena” – 2015. Šis festivalis MPRC organizuojamas jau devintąjį kartą.

Festivalyje dalyvavo ir žiūrovus savo daina pradžiugino mūsų mokyklos merginų duetas bei šokėjos. Merginoms vadovauja muzikos mokytoja E. Čekaitienė.


10-asis teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai – 2015”.

Balandžio 16 -17 dienomis mokykloje vyko jau tradicija tapęs teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai 2015”. Jaunieji aktoriai į savo pasirodymus žiūrovus pakvietė jau dešimtąjį kartą.

Per dvi dienas scenoje suvaidinta 15 spektaklių. Visi jie rado savo žiūrovą. Nes kaip ir meno kolektyvai spektakliai buvo labai įvairūs savo temomis, siužetais, vaidyba.

Šiame festivalyje, kaip ir kasmet, pasirodė daugelis Marijampolės darželių lopšelių (“Rūta”, “Šypsenėlė”, “Šaltinėlis”), mokyklų – darželių (Mokolų, Degučių), pradinių mokyklų (“Smalsutis”, “Saulės”), pagrindinių mokyklų (“Ryto”, “Šaltinio”), daugiafunkcio centro dramos studijų jaunieji aktoriai.

Džiugu, kad ir šiais metais mus aplankė svečiai iš Lenkijos. Seinų lietuvių “Žiburio” mokyklos dramos studija “Dusalukas” (vadovė J. Macukonienė) padovanojo spektaklį “Grybų lietus”.

Daugiausiai spektaklių festivaliui atvežė Marijampolės “Šaltinio” pagrindinė mokykla – net tris – “Kiškis pirmaklasis”, “Aš vejuos vasarą”, “Pingvinukas Janas”.

Mūsų mokyklos dramos studijų vaikai, kaip ir priklauso tikriems šeimininkams festivalį pradėjo ir pabaigė. Dramos studija “Rytas” (vadovaujamas mokytojos S. Andriušienės) suvaidino “Pepės ilgakojinės” ištrauką. Mokytojos V. Šelmienės jaunieji artistai padovanojo spektaklį “Reptilija”.

Visi aktoriai bei jų vadovai apdovanoti padėkos raštais bei saldžiaisiais prizais.

Dėkojame visiems prisidėjusiems organizuojant laukiamą, mylimą MŪSŲ teatrų festivalį.

Jaunieji žurnalistai


Sveikiname geografijos olimpiados “Mano gaublys” nugalėtojus

7b klasės mokinė Kotryna Jankauskaitė 2015 m. geografijos olimpiadoje “Mano gaublys” 6 – 8 klasių grupėje užėmė pirmąją vietą.

Tos pačios klasės mokiniui Povilui Petruškevičiui pavyko iškovoti trečiąją vietą.

Už dalyvavimą olimpiadoje padėkos raštais apdovanoti  6a klasės mokiniai Justas Mažėtis, Emilė Jakimčikaitė bei 8a klasės mokinė Kotryna Zaveckaitė.

Mokinius konkursui ruošė geografijos mokytojos metodininkės Vitalija Garadauskienė ir Lina Miliauskienė.


Tarpmokyklinis renginys “Mes – Motinos Žemės vaikai”

Pavasario lygiadienis paskelbtas Pasauline Žemės diena, siekiant atkreipti pasaulio dėmesį į mūsų planetai kylančias problemas.

Žmogus ilgą laiką negailestingai teršė ir niokojo Žemę. O Žemė – tai gyvas organizmas. Ji leidžia mums ne tik čia gyventi. Ji mus maitina, rengia, suteikia galimybę dirbti ir ilsėtis. Už tai privalome ją saugoti, mylėti ir globoti.

Šiai dienai paminėti organizuojami įvairūs renginiai, projektai. Renginių metu ne tik kalbame apie Žemei iškilusius pavojus,  darnaus vystymosi svarbą ir jo būtinumą. Labai svarbi yra praktinė veikla, susijusi su pavasario gaiva, žiemos pabaiga, gyvosios gamtos atgimimu. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja mokyklos.

Kovo 24 dieną  mūsų mokykloje vyko savivaldybės tarpmokyklinis renginys skirtas Pasaulinei Žemės dienai  ,,Mes – Motinos Žemės vaikai“. Šio renginio tikslas – skatinti atsakomybę už taupų gamtinių išteklių naudojimą ir atsakomybę už savo šalies bei visos Visatos ateitį, supažindinti mokinius su pagrindiniais sveikos gyvensenos principais, ugdyti kūrybinius gebėjimus, saviraišką.

Renginyje dalyvavo 10 mokyklų:

 • Rygiškių Jono gimnazija
 • Sūduvos gimnazija
 • Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
 • Padovinio pagrindinė mokykla
 • Petro Armino pagrindinė mokykla
 • Mokolų pagrindinė mokykla
 • Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
 • Želsvos pagrindinė mokykla
 • ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla
 • ,,Ryto“ pagrindinė mokykla

Mišrios komandos atliko įvairias užduotis susijusias su sveika gyvensena: sprendė kryžiažodžius, kūrė sveiko maisto receptus, atliko koordinacijos, lankstumo testus.

Visi renginio dalyviai apdovanoti padėkos  raštais, saldžiais MANTINGOS gaminiais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė


Konkursas “Žinutė draugui”

5-10 KL. MOKINIŲ KONKURSO “ŽINUTĖ DRAUGUI!

N U O S T A T A I

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 5-10 klasių mokinių konkurso „Žinutė draugui!“ (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursas – akcijos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ! – 2015“
 3. Konkursas vyksta 2015 m. kovo 23-26 d.
 4. Konkursą organizuoja „Ryto“ pagrindinės mokyklos Mokinių taryba.
 • Konkurso koordinatorė – socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė.
 1. Konkurse gali dalyvauti „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių
 2. Tikslas: įtraukti mokinius į kūrybinę veiklą, formuojant teisingas nuostatas mandagiam bendravimui elektroninėje erdvėje be patyčių.

 

 

II.     KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Konkurso užduotis: parašyti malonią, mandagią žinutę draugui.
 2. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną žinutę.
 3. Konkurso užduotis turi būti pateikiama mokyklos svetainės wwwrytomok.lt naujienos „Žinutė draugui“ komentaruose iki 2015 m. kovo 26d.
 4. Būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir klasę.

 

 

III.   KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. 5-10 kl. mokinių konkurso „Žinutė draugui!“ užduotį vertins trijų narių vertinimo komisija: Mokinių tarybos pirmininkė Lina Miliauskienė, socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė, lietuvių k. mokytoja Gintarė Blazgienė.
 2. Žinutės draugui turinys bus vertinamas pagal originalumą, kūrybiškumą, mandagumą.
 3. Užduotis, neatitinkanti konkurso reikalavimų, plagijuota, ne laiku pristatyta, nebus pateikiama vertinimo komisijai.
 4. 2015 m. kovo 27 d. akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ! 2015“ informaciniame stende bus pateiktos geriausios konkursui pateiktos žinutės, kita informacija apie akciją.
 5. 2015 m. kovo 27d. mokyklos I a. fojė po 3 pamokų (pertraukos metu) konkurso nugalėtojai bus apdovanoti.
 6. Organizatoriai turi teisę keisti konkurso nugalėtojų apdovanojimo laiką ir vietą.
 7. Pateikdami darbą konkursui dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktą kūrinį ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
 8. Papildomą informaciją teikia konkurso koordinatorė – socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė 323 kabinete.
 9. Konkursas skelbiamas „Ryto“ pagrindinės mokyklos svetainėje www.rytomok.lt

AKCIJA „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“

2015 m. kovo 23-27 d. skelbiama AKCIJA „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ  2015“

 1. Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ  2015“ (toliau – Akcija) kviečia visuomenę spręsti patyčių problemą.
 2. Akciją organizuoja „Ryto“ pagrindinės mokyklos MOKINIŲ TARYBA
 3. Akcijos koordinatorė socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė.
 4. Akcija vyksta „Ryto“ pagrindinėje mokykloje 2015 m. kovo 23-27d.
 5. „Veiksmo savaite“ sieksime sukelti didesnį atgarsį, kad kuo daugiau žmonių- mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų, specialistų ir visų kitų – savęs paklaustų: „Ką aš padariau, kad patyčių būtų mažiau?“.

6.Akcijos veikla:

Eil.Nr. Veikla Laikas Pastabos
1. 5-10 kl. mokinių konkursas „Žinutė draugui“.  2015 m. kovo 23-26 d.  Daugiau informacijos konkurso nuostatuose www.rytomok.lt 
2. Anketinė apklausa „Patyčių paplitimas mokykloje“  2015 m. kovo 24-27d. Padalomoji medžiaga klasių auklėtojams.
3. Informacijos pateikimas „Mano mokykla be elektroninių patyčių“. 2015 m. kovo 25 d. Informacinių technologijų pamokose. 
4. Diskusija „BE PATYČIŲ internetinėje erdvėje“.                    2015 m. kovo 26 d.4pamokos metu

316kab.

Diskusijoje dalyvauja 2 mokiniai iš 5-10 klasių.
5. Akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“ baigiamasis renginys.Konkurso „Žinutė draugui“ apibendrinimas, apdovanojimai.

 

2015 m. kovo 27 d. Vieta – I aukšto fojė.Pertraukos metu po 3 pamokų.

 

Daugiau informacijos rasite mokyklos svetainėje www.rytomok.lt  naujienose

Akcijos Veiksmo savaite be patyčių NUOSTATAI

Akcijos koordinatorė socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė


Sveikiname gamtos mylėtojus

Mokyklos komanda ,,Pirmosios kregždės” dalyvavo projekto ,,Mes -Žemės vaikai” viktorinoje ,,Po paukščio sparnu”, kuris vyko kovo 19 d. Mokolų mokykloje-darželyje.
Komanda laimėjo II-ąją vietą.
Sveikiname komandos ,,Pirmosios  kregždės” narius:
Titą Mockevičių, 3b kl.
Gabrielę Lingytę, 3b kl.
Julių Jakavonį, 3b kl.
Mokinius viktorinai ruošė mokytoja Reda Mackevičienė.

Piešinių bei erdvinių darbų parodos konkurse ,,40-ties paukščių diena” dalyvavo 3b kl. mokiniai:
Julius Jakavonis
Mingailė Žymančiūtė
Raminta Lukauskaitė
Titas Mockevičius
Karolina Batranak
Mokinius ruošė dailės mokytoja Lina Mališauskienė. Mokiniai ir mokytoja apdovanoti padėkos raštais.

[oqeygallery id=7]