Akcija „Žydintis tiltas“

Gegužės 22 d. Marijampolėje vyko akcija „Žydintis tiltas“, kurios metu buvo sodinamos raudonos svyrančios pelargonijos ant tilto per Šešupę.  Ši akcija mūsų mieste vyksta jau šeštą kartą.

Mokinių tarybos nariai, tradiciškai dalyvavo  šioje gražioje akcijoje ir mokyklos skirtą gėlę padovanojo  miestui. Akcijos dalyviai buvo vaišinami saldainiais, gavo dovanėlių . Mokiniai džiaugėsi renginiu ir gėrėjosi raudonais žiedais pražydusiu tiltu.

Mokinių tarybos narys Mažvydas Maziliauskas


“Adata – 2015”

Gegužės 13 d. mūsų mokykloje  vyko  dizaino studijos organizuotas jau antrasis Marijampolės apskrities jaunųjų  dizainerių  konkursas „ADATA-2015“. Konkursas skirtas skatinti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir individualių meninių gebėjimų raišką, dalykinį bendravimą.   Festivalis skirtas visiems, kurie domisi mada.
Buvo skiriami du pogrupiai:
klasika (siūtos kolekcijos);
avangardas (netradicinių medžiagų kolekcijos).
Renginyje dalyvavo 8 įvairios apskrities ugdymo įstaigos : Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Marijampolės sav.  Padovinio pagrindinė mokykla, Marijampolės Šv . Cecilijos gimnazija, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija Kalvarijos sav. Kalvarijos gimnazija, Kalvarija, Kalvarijos meno mokykla,  Kalvarijos kultūros centro vaikų ir jaunimo klubas „Miss-A“,  svečiai iš Kauno moksleivių techninės kūrybos centro, drabužių dizaino būrelis   ir mūsų mokykla. 19 įvairių rūbų kolekcijų pristatė 122 mokiniai.
Kolekcijas vertino komisija, sudaryta iš švietimo skyriaus atstovų, dizainerių, technologijų ir dailės mokytojų .
Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.  Geriausios kolekcijos – diplomais.
Dekojame rėmėjams:  Marijampolės „Ryto“ pagrindinei mokyklai, UAB „Šaluva“,  AB “Žemkalnija”, Vilkaviškio siuvimo AB.

Jaunosios dizainerės


Geri darbai LIETUVAI

Marijampolės “Ryto” pagrindinės  mokyklos mokinių taryba neliko abejinga visuotinės akcijos „Darom Lietuvai “ idėjai, kurios tikslas plėtoti ir turtinti aplinkos švarinimo darbus ilgalaikį auklėjamąjį poveikį turinčiomis, kūrybiškumą, aplinkosauginę iniciatyvą skatinančiomis veiklomis. Ugdyti pilietišką ir atsakingą požiūrį į aplinką.

Saulėtą  gegužės 7 d. popietę  mokinių tarybos nariai ,drauge su mokinių tarybos koordinatore Lina Miliauskiene dalyvavo projekte “DAROM LIETUVAI”, tvarkė  tremtinių paminklo teritoriją prie geležinkelio stoties.  Tvarkydami aplinką projekto dalyviai inicijavo ir  atliko papildomas užduotis, bei dalyvavo pasirinktame konkurse “Geri darbai”.

Aktyvūs akcijos dalyviai džiaugėsi prisidėję prie švarinimo akcijos.   Mokiniai  dalyvavo akcijoje ne tik dėl paties tvarkymosi, bet ir smagiai pabuvo kartu, pajuto bendruomeniškumo jausmą darant gerus darbus.  Svarbu, kad kasdien rūpintumėmės gamta, nešiukšlintume ir neleistume kitiems niokoti aplinkos.  Esame laimingi, galėdami dalyvauti aplinkosauginę iniciatyvą skatinančiose veiklose ir prisidėti prie Marijampolės miesto grąžinimo.  Kiekvienas turime saugoti ir puošti Lietuvą.

Dėkojame visiems projekto dalyviams už aktyvumą ir gerus darbus.

Mokinių tarybos narė Monika Tubelevičiūtė


 

„Pomėgių diena“ – konkursas

Pomėgis  – laisvalaikio užsiėmimas,  žmogaus būdas praleisti savo laisvalaikį.  Tai gali būti sportavimas, šokiai, dainavimas, naminio gyvūnėlio priežiūra, įvairūs žaidimai, kolekcionavimas, kulinarija, mezgimas, tapyba,  žvejyba, turizmas, alpinizmas ir daugybė kitų rūšių užsiėmimų.  Laisvalaikio užsiėmimas gali netgi ateityje tapti  profesija: pavyzdžiui, fotografija,  kulinarija, bitininkystė, šokiai, sportas.

Balandžio 24 d.  vyko pomėgių diena – konkursas, kuriame savo pomėgius parodė 6a, 6b, 7b, 7c, 8b, 5c, 6c klasių atstovai.  Mokiniai varžėsi  dėl įdomiausio ir labiausiai intriguojančio pomėgio. Mokiniai parodė, kuo jie   užsiima laisvalaikiu ir ką jie sugeba  geriausiai.

Konkurso komisijai teko nelengva užduotis , nes visi parodyti pomėgiai  įdomūs  ir geri. O įdomiai pristatyti – čia jau reikia kūrybiškumo gyslelės, na ir žinoma įdėti darbo. Komisija gana  ilgai  tarėsi, ginčijosi, kol priėjo vieningą nuomonę. Įvertinimo rezultatai  pateikti tik kitą dieną. Buvo įvertinti visi konkurse dalyvavę mokiniai.

Daugiausiai dėmesio susilaukė 5c klasės VAKARĖS SMELSTORIŪTĖS demonstruojami piešiniai, skambant GUSTĖS KILDUŠYTĖS ir KAROLINOS BELENAVIČIŪTĖS atliekamos dainos melodijai. Šis pasirodymas įvertintas pirmąja vieta.  Antroji vieta atiteko    rūbų kolekciją pristačiusiems 8b klasės atstovams.  Trečiosios vietos nominantai 6a klasės  grupė – TOMOS SALTONAITĖS atliekama             daina ir šokių grupės sukurta ir parodyta įdomi dainos choreografija.

Kiti konkurso dalyviai nominuoti įvairiose srityse – įdomiausiai, meniškiausiai, meistriškiausiai, masiškiausiai, muzikaliausiai pristatytas pomėgis.

Sveikiname visus  pomėgių konkurso dalyvius.

Mokiniai labai noriai ruošėsi konkursui ir norėtų, kad toks renginys taptų  tradicinis mūsų mokykloje.

Mokinių tarybos narys Mažvydas Maziliauskas

Festivalis “Aš viską galiu”

Jau dešimtą kartą mūsų mokykla sukvietė įvairių Marijampolės švietimo įstaigų vaikučius ir jų pedagogus į meninės raiškos festivalį “Aš viską galiu”.

Nė vienas žmogus nėra tobulas, bet kiekvienas iš mūsų turime tam tikrus gebėjimus. Kai kam nesiseka tam tikri dalykai – skaitymas, matematika, rašymas, bet sekasi kiti – gražiai piešti, dainuoti, lipdyti.

Aktų salėje susirinko tie vaikučiai, kurie turi unikalių gebėjimų. Scenoje jie dainavo, skaitė, grojo, pristatė savo tapybos darbus.

Šventėje dalyvavo 17 Marijampolės švietimo įstaigų – 150 vaikų, 30 juos ruošusių mokytojų. Dalyvavo svečiai iš Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro.

Dėkoju festivalio organizatorei Jūratei Kazlauskienei,
muzikos mokytojai Elmutei Čekaitienei ir jos vadovaujamam mergaičių ansambliui,
lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Blazgienei,
dailės mokytojai Linai Mališauskienei,
muzikos klubo vadovui Andriui Šurmaičiui ir jo pagalbininkams Laurynui Šalaševičiui, Rapolui Čiuteikiui,
šokių vadovei Loretai Mingilevičienei, ir 3 klasės šokėjams,
informatikos mokytojui Juozui Miliui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė


Prisijungėme prie akcijos “Darom” – 2015

Balandžio 25 d. visoje Lietuvoje vyko kasmetinė švaros akcija “Darom” – 2015.

Akcijoje dalyvavo 6 -8 klasių mokiniai vadovaujami  mokytojos Vitalijos Garadauskienės. Mokiniai tvarkė jiems paskirtą 22 plotą Telšių gatvėje.

Džiaugiamės, kad kasmet prie akcijos prisijungia ir mūsų miestą puošia Kamilė Kevėnaitė ir Rugilė Jašinskaitė (8b klasė). Už tai joms ir jų auklėtojai tariame nuoširdų ačiū.

Taip pat dėkojame ir kitiems akcijoje dalyvavusiems mokiniams:

Ivetai Ragauskaitei  (6a klasė),
Miglei Skinkytei (8c klasė),
Sauliui Vabuolui (8b klasė),
Žygimantui Stiklakiui (8b klasė),
Nerijui Mieldažiui (6c klasė),
Dovui Kairiui (6c klasė),
Danui Kairiui (6c klasė),
Augustei Čiurlauskaitei (6c klasė),
Jonui Baltrušaičiui (6c klasė),
Vaidui Šalaševičiui (8b klasė).

Akcijos dalyviai buvo vaišinami arbata, bandelėmis, ledais. Mokyklos kolektyvai apdovanoti padėkos raštais.

Balandžio 21 – 30 dienomis 1 – 10 klasių mokiniai ir klasių auklėtojai tvarkė mokyklos aplinką. Tai tarsi mūsų mažoji akcija “Darom”.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė


Mokyklos dainininkės dalyvavo festivalyje “Saulės šypsena” – 2015

Marijampolės profesinio rengimo centre šiandien vyko tarptautinis festivalis “Saulės šypsena” – 2015. Šis festivalis MPRC organizuojamas jau devintąjį kartą.

Festivalyje dalyvavo ir žiūrovus savo daina pradžiugino mūsų mokyklos merginų duetas bei šokėjos. Merginoms vadovauja muzikos mokytoja E. Čekaitienė.


10-asis teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai – 2015”.

Balandžio 16 -17 dienomis mokykloje vyko jau tradicija tapęs teatrų festivalis “Mažieji obuoliukai 2015”. Jaunieji aktoriai į savo pasirodymus žiūrovus pakvietė jau dešimtąjį kartą.

Per dvi dienas scenoje suvaidinta 15 spektaklių. Visi jie rado savo žiūrovą. Nes kaip ir meno kolektyvai spektakliai buvo labai įvairūs savo temomis, siužetais, vaidyba.

Šiame festivalyje, kaip ir kasmet, pasirodė daugelis Marijampolės darželių lopšelių (“Rūta”, “Šypsenėlė”, “Šaltinėlis”), mokyklų – darželių (Mokolų, Degučių), pradinių mokyklų (“Smalsutis”, “Saulės”), pagrindinių mokyklų (“Ryto”, “Šaltinio”), daugiafunkcio centro dramos studijų jaunieji aktoriai.

Džiugu, kad ir šiais metais mus aplankė svečiai iš Lenkijos. Seinų lietuvių “Žiburio” mokyklos dramos studija “Dusalukas” (vadovė J. Macukonienė) padovanojo spektaklį “Grybų lietus”.

Daugiausiai spektaklių festivaliui atvežė Marijampolės “Šaltinio” pagrindinė mokykla – net tris – “Kiškis pirmaklasis”, “Aš vejuos vasarą”, “Pingvinukas Janas”.

Mūsų mokyklos dramos studijų vaikai, kaip ir priklauso tikriems šeimininkams festivalį pradėjo ir pabaigė. Dramos studija “Rytas” (vadovaujamas mokytojos S. Andriušienės) suvaidino “Pepės ilgakojinės” ištrauką. Mokytojos V. Šelmienės jaunieji artistai padovanojo spektaklį “Reptilija”.

Visi aktoriai bei jų vadovai apdovanoti padėkos raštais bei saldžiaisiais prizais.

Dėkojame visiems prisidėjusiems organizuojant laukiamą, mylimą MŪSŲ teatrų festivalį.

Jaunieji žurnalistai


Sveikiname geografijos olimpiados “Mano gaublys” nugalėtojus

7b klasės mokinė Kotryna Jankauskaitė 2015 m. geografijos olimpiadoje “Mano gaublys” 6 – 8 klasių grupėje užėmė pirmąją vietą.

Tos pačios klasės mokiniui Povilui Petruškevičiui pavyko iškovoti trečiąją vietą.

Už dalyvavimą olimpiadoje padėkos raštais apdovanoti  6a klasės mokiniai Justas Mažėtis, Emilė Jakimčikaitė bei 8a klasės mokinė Kotryna Zaveckaitė.

Mokinius konkursui ruošė geografijos mokytojos metodininkės Vitalija Garadauskienė ir Lina Miliauskienė.