3b klasės mokiniai dalyvavo atliekų tvarkymo centre

Rugsėjo 12 d. (pirmadienį) 3B klasės mokiniai lankėsi Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre.

Ši išvyka, tai viena iš pasaulio pažinimo pamokų, kuri vyko ne mokyklos kabinete – klasėje, o gyvai.

Mokinius Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre pasitiko puikiai savo darbą išmananti L. Burbienė, kuri pasakojo apie įvairių rūšių atliekas, kurios atsiranda žmogaus (vartotojo) gyvenime, nerūšiuojamų atliekų daromą žalą gamtai, aplinkai, apie galimybę atliekas panaudoti dar ne vieną kartą jas perdirbus. Mokinius mokino įvairias atliekas rūšiuoti, metant jas į joms tam skirtus konteinerius.

Išvyka prasidėjo nuo didžiagabaričių atliekų rūšiavimo aikštelės. Po to mokiniai lydimi vadovės važiavo į sąvartyną, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

Tai ką pamatė (šiukšlių kalnus), išgirdo ir užuodė (smarvę), mokiniai prisimins ilgam.

Išvykos metu ne tik prisiminė, pakartojo turimas žinias, bet ir gavo naujų žinių, kurios padės saugoti gamtą, mažiau teršti aplinką ir rūšiuoti atliekas kasdieniniame gyvenime.

Mokytoja Eglė Šaučiūnaitė


 

9 – 10 klasių mokiniai dalyvavo filmo apie Niką Vujijičių peržiūroje

Rugsėjo 9 d. 9 – 10 klasių mokiniai dalyvavo patyčių prevencijos pamokoje. Jie stebėjo tiesioginę transliaciją internetu – 20 minučių trunkantį Niko Vujijičiaus pasakojimą, skirtą mokiniams, kurio metu jis dalijasi sėkminga patirtimi, kaip jam pavyko sustabdyti patyčias ir kaip kiti žmonės gali padaryti tą patį.

Filmą su mokiniais aptarė socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė.


Pirmos klasės mokiniai lankėsi sporto mokykloje

Rugsėjo 6 – oji – pirmąsyk tapo visuotine krepšinio atvirų durų diena. Mokyklos pirmokėliai buvo pakviesti į renginį, skirtą populiarinti krepšinį. Vaikams buvo parengta įdomi programa. Joje dalyvavo žinomi miesto krepšininkai, krepšinio klubo talismanas, treneriai.


Mokiniams pasiūlytos popamokinės veiklos

Šiandien mokykloje vyko jau tradiciniu tapęs renginys – “Būrelių mugė”. Jo metu mokiniai galėjo susipažinti su mokykloje veikiančių būrelių veikla. Savo būrelius pristatė vadovai, senbuviai mokiniai. Kiekvienas galėjo išsirinkti savo širdžiai mielą popamokinę veiklą.

Tuos, kurie dar neapsisprendė, kuo norėtų užsiimti po pamokų, raginame – dar nevėlu, svajokite ir kurkite drąsiai…


Rugsėjis šaukia…

Ruduo… Susimąstai, kur vasara pradingo.
Ruduo… Alsuoja dienos pilnatve
Sušildo ne geltonų lapų krytis,
O tas gerumas, žinios, išmintis
pro mokyklų atvertas duris pasklidę.
Tegul jų kiekvienam užteks.

Greitai prabėgo vasara su savo saule, karščiu ir lietumis. Ją pakeitė rugsėjis – mokslo, žinių, draugų ir vadovėlių laikas. Vaikai grįžo į mokyklas…

Mes visi – mokiniai, mokytojai, tėveliai – sutikome rugsėjį ir savo mokykloje. Rugsėjį, į visas klases atnešusį pilnas pintines obuolių, ir apdalinusį jais vaikus.

Visa mokyklos bendruomenė 9 valandą rinkosi į renginį mokyklos kieme. Renginio metu mokytojai, tėvai, mokinukai dalinosi žodžiais iš širdies  apie rugsėjį, laukimą ir nerimą, dainomis, posmais. Aktyvių tėvų klubo nariai paragino ir kitus tėvelius prie jų prisijungti, pasakojo, kokia didelė reikšmė vaiko ugdymuisi yra tėvų rūpestis ir parodyta iniciatyva. Sveikinimo žodį tarė mokyklos kuratorius V. Kvietkauskas.

Labiausiai, turbūt, jaudinosi mažiausieji mūsų bendruomenės nariai – pirmokai. Šiandien jie dar nedrąsiai dairėsi tėvelių, tvirtai delne spaudė gėlės žiedą atneštą mokytojai… Tačiau tikime, kad jie mokykloje greitai apsipras ir taps šauniais savo mokyklos nariais.

Šventė tęsėsi klasėse, kur visi mokiniai susirinko į pirmąją pamoką.

Linkime visiems mokyklos bendruomenės nariams stiprybės keliaujant rugsėjo pramintu  mokslo metų taku…


Paskelbti 2016 m. „Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektų konkurso rezultatai

Rugpjūčio 26 d. Švietimos mainų paramos fondas paskelbė 2016 m. „Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektų konkurso rezultatai. Gera žinia ta, kad mūsų mokyklos projektas pateko tarp finansuojamų projektų.  Projektą SCHOOLS ARE MORE FUN WITH FINE ARTS koordinuos turkai.  Mūsų partneriai  bus italai, portugalai ir bulgarai.

Baigėsi kasmetinė dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Saulutė“

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinėje  mokykloje 2016-06-01 – 2016-06-16 vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Saulutė“, kurią lankė 25 (1-5 klasių ) mokiniai iš socialiai remtinų šeimų.

Stovykloje dirbo 24 darbuotojai, iš jų 18  mokyklos pedagogų (pagal vadovų darbo grafiką).

Birželio 1d. įvyko dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Saulutė“ atidarymas. Stovyklautojai sukūrė skanduotę,  pakėlė stovyklos vėliavą. Vyko į Marijampolės Basanavičiaus aikštėje vykusią šventę „Vaikystės aitvarai“. Ten linksmai leido laiką, piešė ant plytelių aitvarus, vaišinosi ledais.

Birželio 2d. stovyklautojai  lankėsi  Marijampolės logistikos batalione. Apžiūrėjo bataliono patalpas, muziejų, trumpam pabuvojo karių palapinėje.

Birželio 3d. stovyklautojai  su mokyklos psichologe bei socialine pedagoge stebėjo filmą „Mergaitė su degtukais“ vėliau dalyvavo diskusijoje – aptarime. Išsakė savo jausmus. Kaip mergaitė jautėsi atvaizdavo savo piešiniuose.

Birželio 7d. vyko ekskursija į Marijampolės centrinį paštą. Ten sužinojo laiško kelią kol jis pasiekia adresatą. Sužinojo kaip siunčiami siuntiniai, nustatomas jų svoris, pamatė laiškininkų krepšius.

Birželio 8d.  lankėsi Kazlų Rūdos miško muziejuje informaciniame centre. Susipažino su miško gyventojų iškamšomis, miško sodinimo technologijomis, gamtosauginėmis problemomis, smagiai praleido laiką gamtoje.

Birželio 9d. mokyklos kompiuterių klasėje vaikai žaidė mokomuosius, draugo žaidimus. Susipažino su interneto naujovėmis, surengė kryžiažodžių konkursą.

Birželio 13d.  stovyklautojai su Visuomenės sveikatos biuro  trenere Aušra žaidė  jogos žaidimus „ Krantas – upė“, „Rankšluostis“, darė įvairius jogos pratimus,  pailsėjo,  atsipalaidavo, pagerino bendrą organizmo sveikatą.

Birželio 14d. stovyklos „Saulutė“ vaikai lankėsi „Swedbank“ Marijampolės skyriuje. Ekskursijos metu klientų aptarnavimo salėje susipažino su banko tarnautojų darbu, bankomatų funkcijomis. Ekskursijos vadovė pasakojo apie banko veiklą, asmeninių finansų valdymą. Gavo daug patarimų, kaip valdyti savo išlaidas, kaip susitaupyti norimam daiktui. Banko tarnautoja atsakė į visus vaikų pateiktus klausimus.

Birželio 14 d. stovyklautojai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties angelai“ – Gedulo ir vilties dienos minėjime prie paminklo Tremčiai atminti geležinkelio stotyje.  Tremtinių paminklą papuošė savo gamintais angelais. Klausėsi dainų apie tremtinius, tėvynės ilgesį, didvyriškumą.

Birželio 15 d.  lankėsi Marijampolės Multicentre. Čia susipažino su įvairiomis veiklomis – kūrė muziką, piešė, kūrė žmonių veidus, žaidė interaktyvius žaidimus, šoko. Taip pat apsilankė atnaujintame Marijampolės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.

Birželio 16d.  stovyklos uždarymo šventėje vaikai ir vadovai padėkojo vieni kitiems už gražias ir įsimintinas akimirkas,  surengė  atsisveikinimo dainų ir šokių  koncertą. Stovyklos uždarymo metu vaikai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais.

Stovyklos veiklose atsiskleidė vaikų gabumai – jie turėjo galimybę kurti, sportuoti, stiprinti sveikatą, žaisti, pagilinti  žinias apie saugų eismą gatvėje, netgi išmokti įvairių darbelių, susidraugauti ir  geriau pažinti savo draugus. Išvykų metu geriau pažino savo kraštą, padidėjo jų užimtumas. Išsiskirdami pažadėjo nekantriai laukti kitos vasaros.

Stovyklos vadovė Snieguolė Dzermeikienė


Pasaulinė diena be tabako ,,Ryto“ pagrindinėje mokykloje

2016 m. gegužės 31 d. pasaulis jau 27-ąjį kartą minės Pasaulinę dieną be tabako. Šią dieną visi rūkantieji skatinami bent vieną dieną nerūkyti, o visuomenė supažindinama su rūkymo žala.

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinėje mokykloje gegužės 27 dieną pertraukų metu mokyklos bendruomenės narių dėmesį patraukė nematyti stendai ir muliažai.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė, psichologė ir socialinė pedagogė kvietė visus norinčius daugiau sužinoti apie rūkymo žalą. Buvo galima pamatyti kaip atrodo rūkančio ir nerūkančio žmogaus plaučiai, kiek dervų susikaupia per metus rūkančiojo plaučiuose, kokius žmogaus organus pažeidžia rūkymas ir kokias ligas jis sukelia.

Mokiniai buvo raginami vietoj cigaretės pasirinkti obuolį ir neteršti aplinkos  dūmais ir nuorūkomis, o geriau papuošti ją balionais. Norintys mokiniai galėjo pasitikrinti žalingo anglies monoksido kiekį savo organizme. Vyko diskusijos, specialistai atsakė į mokinių klausimus, buvo dalijama informacinė medžiaga.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Žaneta Skinkienė


Sporto šventė „Judėkime kartu 2016“ Želsvos pagrindinėje mokykloje

Bendradarbiavimas su Želsvos pagrindinės mokyklos mokinių taryba tęsiasi.  Šį kartą draugai  mus pakvietė dalyvauti sporto šventėje. Žinoma, mielai sutikome. 2016 05 23 d. linksmai ir sportiškai nusiteikę  dalyvavome įvairiose rungtyse – orientavimosi,  krepšinio varžybose. Krepšinio aikštelėje sėkmė lydėjo  mūsų tarybos vaikinų komandą. Sporto šventės dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis,  medaliais ir diplomais.  Po apdovanojimų  mokiniai surengė pikniką, smagiausia buvo kepti dešreles. Po sočių pietų mūsų laukė pasivaikščiojimas  po miestelį. Ekskursijos gidėmis tapo Želsvos  pagrindinės mokyklos mokinių tarybos merginos.

Su draugais atsisveikinome kupini gerų emocijų. Dėkojome želsviečiams už smagiai praleistą laiką, linkėjome jiems geros vasaros ir  pasižadėjome susitikti kitais mokslo  metais.

Mokinių tarybos narys Kasparas Madzajus


Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus

Gegužės 20d. mokyklos socialinė pedagogė Snieguolė ir psichologė Raimonda su 6 klasių mokiniais žiūrėjo filmą „Nekentėk tyloje“.Tai filmas apie patyčias ir jų būdus. Filme aptariama kaip tampama skriaudėjais ir kaip su tuo kovoti.  Svarbūs faktai iliustruojami vaikų, mokytojų, tėvų, žymių žmonių pasakojimais.

Aptarime, vykusiame po filmo peržiūros, mokiniai diskutavo , kaip jaučiasi vaikai, iš kurių tyčiojamasi, atvirai pasidalino savo patirtais išgyvenimais, patyrus patyčias, kalbėjo ir mokėsi kaip reaguoti į patyčių situacijas. Svarbiausia skatinti vaikus nekaupti jausmų savyje, o dalintis jais su tuo, kuo jie pasitiki, ieškoti pagalbos ir nenuleisti rankų net tuomet, kai situacija atrodo be išeities.

WP_20160520_11_43_17_Pro