Date archives: 2021/04/26

Ypatingi penktadieniai

0 Comments on Ypatingi penktadieniai
3a kl. penktadieniais - savaitės darbų apibendrinimas, reportažai iš Lietuvos dvarų, kelionės po etnografinius mūsų karšto regionus. Pristatant parkus, tvenkinius, susipažinome su žemės ploto matavimo vienetais: hektarais, arais, dešimtinėmis./1.0925 ha = 1 deš., dešimtinė. Dvarų ekspertai rado įdomiausių įvairios paskirties pastatų. Mintimis, pavasario spalvomis besigėrėdami nukeliavome į Sasnavos teatro „Kuparas“...