Rudens kilimas

Ankstyvą penktadienio rytą, visi pradinukai sugužėjo į kiemelį pasidžiaugti „kilimu”, kurį visi kartu „nuaudė”. Skambant Augusto atliekamai melodijai buvo pristatyta mokinių komanda, kuri spalio 20 d. dalyvaus nuotoliniame konkurse „Stebuklingas Lietuvos gamtos pasaulis. Augmenija.” Viena iš užduočių – sukurti „žemės meną”, kurį mūsų draugiški pradinukai ir padėjo sukurti savo draugams. Bendruomeniškumas, pagalba vieni kitiems – labai svarbus kolektyvo bruožas. Džiaugiamės, kad mokyklos direktorius ir pavaduotojai Aušra ir Evaldas visada mielai dalyvauja mūsų mažuose darbuose. Tikriausiai ir mažais dalykais reikia mokėti džiaugtis.

Pirmieji kartai

1 c klasė… Pirma išvyka, pirmas važiavimas autobusu, pirmi bendri potyriai. Kas pirma – išlieka ilgam. Naujų potyrių buvo iš tiesų nemažai. Didžiausias – voveriukų maitinimas! Maitinome kumelės pienu, su švirkštu (aišku, be adatos). Sužinojome kokių rūšių fazanų būna, kokia jų paskirtis. Sunku buvo atsisveikinti su gražuolėmis alpakomis. Sužinojome kas yra Kneipo takas, kodėl jis taip pavadintas, kokia jo paskirtis. Išvyka nedidelė, bet įspūdžių daug!

Mokytoja Violeta

Naujasis draugas

PUG vaikučius, prevencinės valandėlės „Zipio draugai” metu, pradžiugino pats tikrasis vabalėlis „Zipis”. Buvo daug kalbėta apie patį vabalą, ieškodami informacijos sužinojome tikrąjį jo pavadinimą (Gyvalazdė). Vaikučiams linksmiau ir įdomiau, kai valandėlės metu juos stebi tikrasis, gyvas Zipis.