Svečiuose pas keturkojus

2b klasės mokiniai su mokytoja Svetlana aplankė gyvūnų prieglaudą “Mindraja”. Mokiniai pasirūpino lauktuvėmis prieglaudos augintiniams. Šis apsilankymas, pokalbiai palietė mokinių širdeles. Vaikai suprato, kokia atsakomybė tenka įsigyjant augintinį. Ačiū direktoriaus pavaduotojui Kastyčiui, kuris atsakė į mokinių klausimus, suteikė galimybę susipažinti net su ypatinguoju žalčiu!

Judėjome kartu

Vis spartėjantis gyvenimo ritmas, stresas, fizinio aktyvumo nebuvimas ar nepakankamas jo išlavinimas – daugelio ligų priežastis. Mes manome, kad geriau užkirsti kelią ligai nei nuo jos gydytis. Todėl mūsų mokykla skatina mokinius kuo daugiau judėti.

Vienas iš tokių skatinimo būdų – jau tradicija tapusi judėjimo diena mokykloje. Ji visada organizuojama paskutinį rugsėjo penktadienį. Nors pakoreguota šiandieninės situacijos, tačiau sporto diena vėl puikiai pavyko. Po aktyvios rytinės mankštos mokiniai su mokytojais iškeliavo savo pasirinktu maršrutu – kas liko Marijampolėje, kas rinkosi kitas Lietuvos vietas, tačiau išjudėjo visa mokykla.

Na, o po aktyvaus poilsio – sveiki pietūs – grikių košė su pienu.

Integruota pamoka

Kaip ir kasmet mokslo metų pradžioje penktų klasių mokiniai keliauja istorijos takais. Jiems jotvingių – prūsų sodyboje vyksta integruota istorijos – gamtos – lietuvių kalbos pamoka.

Mokiniai taip pat aplanko ir susipažįsta su Vygrių vienuolynu ir Seinų katedra, jų istorija.

Minime Europos judumo savaitę

Europos judumo savaitės metu, mokiniai buvo skatinami pasiekti asmeninį žingsnių rekordą.

Vakar mokykloje išrinkti ir apdovanoti- žingsniavimo konkurso nugalėtojai! Sveikiname Denisą Lepšytę, kuriai pavyko nužingsniuoti daugiau nei 12000 žingsnių ir Atėnę Jasaitytę, kuri užfiksavo, beveik 17000 nueitų žingsnių rodiklį!

Būkime aktyvūs, judėkime ir likime sveiki!

2b klasės mokiniai vyko į Šunskų fazanyną. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima susipažinti su įvairių rūšių fazaniniais paukśćiais. Ačiū miestelio seniūnui R. Lekeckui už įdomų pasakojimą supažindinant su karališkais paukščiais.

Vaikams taip pat labai patiko smagus pasivaikščiojimas Kneipo taku bei parke įrengti žaidimai.

Žinios per praktines užduotis

3b klasės mokiniams integruota pasaulio pažinimo pamoka vyko mokyklos kieme esančiame parke. Čia jie stebėjo, tyrinėjo augančius augalus ir aiškinosi ar visų augalų stiebai sumedėję. Po to, mokytojai padedant, mokiniai augalus skirstė į grupes pagal stiebą.

Daug džiaugsmo mokiniams suteikė „Medžio amžiaus“ nustatymo bandymas. Susiskirstę į grupeles, išsirinko parke augantį medį, išmatavo kamieno apimtį centimetrais ir naudodamiesi mobiliojo telefono skaičiuotuvu, pagal duotą formulę apskaičiavo apytikslį medžio amžių.

Patirtinis mokymasis mokiniams yra įdomus, nes mokomasi neįprastoje aplinkoje – lauko sąlygomis, gamtoje.

Mokytoja Eglė Šaučiūnaitė

Mokykla, kurioje ugdymas vyksta ne tik kabinete

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja keturiuose „Erasmus+“ projektuose. Trys iš jų, skirti mokinių edukacijai, turiningam užimtumui, lavinti užsienio kalbų žinias bei gebėjimą naudotis moderniausiomis technologijomis.

„Be A. C. T. I. V. E., be happy!“ skatina mokinių fizinį aktyvumą ir aktyvias veiklas lauke, moko saugoti gamtą bei ugdo skaitmeninį raštingumą.

„Social cohesion-give a hand to become a friend“ projektas pagrindinį dėmesį skiria socialiniams ryšiams ir socialinei lygybei. Mobilumo metu mokytojai veda integruotas pamokas visiems tarptautinio projekto partneriams. Dažnai rengia socialinius renginius – bendrus sporto ir kultūros žaidimus, žygius, istorinių vietų tyrinėjimus, liaudies šokių popietes, šventes ir kt. Kuria naujus, veiksmingus ir įtraukius švietimo metodus.

„Cultural heritage and ICT“ projektu siekiame skatinti mokinių susidomėjimą vertinant ir gerbiant šalių kultūros paveldą, skatiname mokinius įsitraukti paveldą vertinti ir išsaugoti. Bent du kartus per metus surengiame mokyklos bendruomenės išvykas, kad geriau pažintume ne tik savo, bet ir užsienio šalių kultūros ištakas.

„ICT Development in Schools‘‘ skirtas tobulinti mokytojų kvalifikaciją. Skatina mokytis visą gyvenimą, nuolat plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją. Šis projektas paveikus tuo, jog skatina mokytojus organizuoti savo darbą kitaip, gebėti perteikti ugdymo turinį patrauklesne forma, keičiant pamokos kokybę.

Vykdomi ir septyni „eTwinning“ projektai, iš jų net trims šiemet suteikti kokybės ženkleliai.

Šioje mokykloje kiekvienas mokinys randa jo poreikius atitinkantį projektą. Bendrauja su bendraamžiais užsienio šalyse, kartu tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus poreikius atitinkančius įgūdžius.

Projektuose dalyvaujame nuo 2007 metų. Atlikome ne vieną tarptautinio projekto poveikio tyrimą ir nustatėme, kad dalyvavimas juose formuoja socialinius įgūdžius, ugdo užsienio kalbų žinias, gebėjimą taikyti naujausias informacines technologijas bei programas, o tokiu būdu skatinama mokinių savivertė, tolerancija, kultūrinis pažinimas ir t. t. Mokiniams ir mokytojams, kelionės į projektų partnerių šalis, nekainuoja, nes šiuos projektus finansuoja Europos Komisija. Nuo 2007-ųjų pagal įvairias Europos Sąjungos programas („Comenius“, „Euroscola“, „Erasmus+“) nemokamai užsienio šalis aplankė 732 mūsų mokyklos mokiniai ir priėmė paviešėti daugiau nei 400 užsieniečių mokinių.

Projektai ugdo mokinių pilietiškumą ir skatina būti atsakingais. Jie – tikri savo šalies ambasadoriai, nuveiktais darbais formuojantys Lietuvos įvaizdį.

„Ištiesk ranką – tapkime draugais“ (https://www.youtube.com/watch?v=mt-NjtxD-AQ&feature=emb_logo).