Informacija dėl priešmokyklinės grupės mokinių priežiūros karantino metu

Paspaudę ant šios nuorodos įsakymas galite susipažinti su Marijampolės savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų priežiūros karantino metu. 2020 m. balandžio 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas priėmė sprendimą „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ (toliau – Sprendimas). Sprendime savivaldybės įpareigojamos karantino metu organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, kai  tėvai ar vaiko globėjai, įvertinę visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose,  pateikia darbdavio pažymą dėl būtinumo dirbti.  Tokioje pažymoje turi būti nurodyta, kad žmogui būtina dirbti jo darbo vietoje, t. y. nuotoliniu būdu savo funkcijų jis negali atlikti. Tokias pažymas turi pateikti abu tėvai. Tokių tėvų vaikų priežiūrą turi organizuoti mokykla. Tačiau ir tėvai, ir mokyklų darbuotojai įpareigojami laikytis griežtų higienos taisyklių, kad pavyktų išvengti koronaviruso plitimo. Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigose šiuo metu negali būti prižiūrimai vaikai, sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat į mokyklas negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos paveikiamais žmonėmis – vyresniais nei 60 metų, sergančiais lėtinėmis ligomis (daugiau informacijos pridėtame Sprendime ir SAM detalizuotoje tvarkoje).
Prašome iki balandžio 29 d. 10.00 val.   mokyklos administracijai pateikti informaciją dėl poreikio prižiūrėti jūsų vaiką (būtinai atkreipkite dėmesį į reikalavimus ir sąlygas šiai paslaugai gauti !). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinukų ugdymas ir toliau vyktų nuotoliniu būdu, užtikrinama būtų tik vaikų priežiūra.  Vaikų maitinimas priežiūros metu nenumatytas (mokiniai valgytų atsineštą maistą).
Pagarbiai, mokyklos administracija

Švietimo pagalba tėvams, mokiniams ir mokytojams karantino metu

Mokyklos socialinė pedagogė yra pasiruošusi jums padėti visais iškilusiais socialiniais klausimais. Kiekvieną darbo dieną, nuotoliniu būdu, ji individualiai konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus, padeda spręsti iškilusias socialines problemas, teikia socialinę pedagoginę pagalbą.

Turite klausimų, reikia pagalbos, kreipkitės:
Konsultacijos gali vykti:
• Vaizdu. Konsultavimas internetu vaizdo pokalbiu.
• Balsu. Konsultavimas telefonu Nr. 8-673 90918.
• Tekstu. Atsakymai į klausimus elektroniniu paštu, e. dienynu.

Socialinės pedagogės Snieguolės Dzermeikienės darbo laikas: Pirmadienis – Penktadienis 9.00 – 16.00