Iškovota III vieta

Pradinių klasių sporto būrelio “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” mokiniai, treniruojami mokytojos Svetlanos, sausio 14 d. dalyvavo tarpmokyklinėse 3-4 klasių mokinių estafečių Drąsūs, stiprūs, vikrūs” varžybose. Kad ir kaip stengėsi, liko treti.

Ačiū dalyviams už pastangas ir garbingą III vietą!

Dovana TAU

Sausio 9 dieną 4b klasės mokiniai aplankė TAU sveikos gyvensenos fakulteto senjorus, susirinkusius į pirmąjį šiais 2020 metais renginį. Vaikai padovanojo senjorams spektaklį – miuziklą “Žiemos pasaka”. Geros emocijos irgi padeda sveikai gyventi, gerai jaustis.

Mokytoja Reda

Atmintis vis dar gyva

Dvidešimt devyneri metai praslinko nuo kruvinos nakties, kada Sovietų sąjungos kariai nukreipė ginklus į taikius beginklius Lietuvos gyventojus. Dvidešimt devyneri metai praslinko nuo nakties, kuri iš Lietuvos pareikalavo keturiolikos žmonių aukų. Dvidešimt devyneri metai praslinko nuo ryto, mums atnešusio laisvę… O atmintis vis dar gyva – ji liudija…

Sausio 13-osios rytą mokyklos languose sušvito šimtai žvakelių, tarsi ženklas, jog mes, mokyklos bendruomenė, esame kartu su tais, kurie tą naktį paaukojo savo gyvybę, su visais tą naktį buvusiais prie televizijos bokšto, LRT, Seimo rūmų ir iškovojusiais laisvę. Žvakelių šviesa paskebė – mes nepamiršome, kodėl esame laisvi…

O tuo metu aštuntų klasių mokiniai skubėjo į pradinukų klases, kur, istorijos mokytojos R. Juknelienės paruošti, papasakojo apie tą baisią naktį, apie tuos, kurie po šios nakties nebegrįžo į namus. Vyresniųjų klasių mokiniai sugužėjo į mokyklos renginių salę – jiems buvo skirta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos R. Taurokienės paruošta literatūrinė kompozicija “Laisvei”. Mokiniams ta naktis jau istorija, tačiau mūsų mokytojams – jų pačių išgyventa naktis… kuri vis dar gyva… kuri liudija…