Date archives: 2020/01/15

Atmintis vis dar gyva

0 Comments on Atmintis vis dar gyva
Dvidešimt devyneri metai praslinko nuo kruvinos nakties, kada Sovietų sąjungos kariai nukreipė ginklus į taikius beginklius Lietuvos gyventojus. Dvidešimt devyneri metai praslinko nuo nakties, kuri iš Lietuvos pareikalavo keturiolikos žmonių aukų. Dvidešimt devyneri metai praslinko nuo ryto, mums atnešusio laisvę... O atmintis vis dar gyva - ji liudija... Sausio 13-osios...