Gerumo pyragai

Jau tapo tradicija, kad lapkričio 6 dieną mokyklos bendruomenė jungiasi į visoje Lietuvoje vykstančią akciją – rengia Pyragų dieną. Akcijoje dalyvavo visos klasės – ne tik mokiniai, bet ir tėveliai bei seneliai. Pinigai už suprekiautus pyragus aukojami sergantiems mokyklos bendruomenės nariams. Tokiu būdu mokyklos nariai bent maža dalele prisideda prie šeimą ištikusios nelaimės. Tikime, kad labai svarbu nelaimėje palaikyti vieniems kitus.

Tokiu būdu šiais metais mokyklos bendruomenė suaukojo 1142 eurus.

Džiaugiamės galėdami pasidalinti šiluma ir viltimi.

smartcapture

Integruota etninės kultūros pamoka

2b klasės mokiniams integruota etninės kultūros pamoka, “Pažink savo tautos papročius ir tradicijas”, vyko Marijampolės kultūros centre. Pamoką vedė, vyriausioji specialistė etnokultūrai, Dalia Venckienė. Šios pamokos metu mokiniai daug sužinojo apie lietuvių liaudies tautinius ir kasdieninius drabužius, svarbiausias aprangos dalis, apavą, muzikos instrumentus, dainas, ratelius ir žaidimus.

Ypatingai daug gerų emocijų mokiniams suteikė praktinė veikla. Jos metu mokiniai grojo muzikos, bei perkusiniais instrumentais. Dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė ratelius, žaidimus.

Etninės kultūros pamokoje mokiniai ne tik pagilino jau turimas žinias, bet ir įgijo naujų žinių, ugdėsi socialumo, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Integruotos pamokos padeda mokiniams per trumpą laiko tarpą įgyti įvairių žinių ir gebėjimų. Tokios pamokos skatina mokių aktyvų dalyvavimą ugdymo(si) procese.

Mokytoja Eglė