Gerieji Vėlinių darbai

Šiandien ryškiausias  Vėlinių paprotys – aplankyti artimųjų kapus, juos sutvarkyti ir uždegti žvakelę. Tačiau ne kiekvienas kapas šią dieną sulaukia dėmesio, nes gal būt jau nebėra kam lankyti ir tvarkyti. 

  Spalio 30 d.  savanorystės klubas pakvietė mokinius į akciją “Sutvarkyk apleistą kapą ir uždek žvakelę”  Labai džiugu, kad sulaukėme gausaus būrio mokinių – savanorių.Akcijoje dalyvavo 45 mokiniai, 7a kl. auklėtoja Loreta, keletas mokinių mamų , talkino  netgi močiutės.       Akcijos dalyviai : 8a – 3 mokiniai, 7a – 3 mokiniai, 10a -4 mokiniai, 5b -5 mokiniai, 5c – 6 mokiniai, 6a – 8 mokiniai. Akcijos pilietiškiausia klasė – 7c – dalyvavo 16 mokinių. 

   Akcija pavyko su kaupu. Sutvarkėme  virš 50 apleistų kapų, pagerbėme išėjusius, uždegėme žvakeles. Pasidžiaugėme užplūdusiu geru jausmu – gera daryti gera.     

Ačiū  visiems talkininkams už sutvarkytus kapus, už bendruomeniškumo jausmą. 

Savanorystės klubas
Lina Miliauskienė

Marijampolės “Ryto“ mokyklai sudominti alfa kartą padeda Erasmus + ir e Twinning projektai

Alfa vaikų mokymosi  procesas  reikalauja vaizdumo, būtini įtraukūs ugdymo metodai, mokymas/sis bendradarbiaujant. Mokiniai reiklesni ir laisvesni, labai imlūs naujausioms technologijoms. Šie vaikai geriau mokosi netradicinėse aplinkose, o poreikis mokytis per įvairius pojūčius yra itin išreikštas. Alfos karta naują medžiagą įsisavina tik tuo atveju, jei  mato prasmę, jiems svarbu tyrinėti ir išmėginti. Mokytojas jiems reikalingas kaip pagalbininkas, o ne nurodinėtojas. Ši karta nemėgsta rutinos, nuobodžios ir mechaniškos veiklos, nori naujų išbandymų ir motyvuojančios aplinkos, todėl  Marijampolės „Ryto“ mokyklos mokytojai, galvodami apie įtraukų mokymo procesą , jau keliolika metų sėkmingai  rašo ir vykdo Erasmus + ir e Twinning projektus, juos integruoja į savo pamokas, o mokiniai bendradarbiaudami su užsieniečiais ne tik tyrinėja, lygina ir kuria bendrus produktus, bet ir tobulina IT įgūdžius bei užsienio kalbų žinias. Aktyviausi moksleiviai už Erasmus + projektų lėšas nuvyksta pas savo projektų partnerius suplanuotoms  projekto veikloms įgyvendinti.

Šiemet EK  finansavo  net du mūsų mokyklos parengtus  Erasmus +  projektus. Projekte“Kultūrinis paveldas ir IT“  mūsų mokiniai keliaudami Lietuvoje ir  užsienyje  atliks mokslinius tyrimus, tyrinės kultūrinį paveldą, ieškos bibliografinių šaltinių, mokysis naujų IKT įgūdžių. Tiriamojo darbo metu jie sužinos daug apie savo šalies ir Europos istoriją, sukurs interaktyvų žemėlapį, kuris bus patalpintas į “Open Educational Resources“ (OER)  ir bus prieinamas platesniam vartojimui. Kitas Erasmus + projektas “Socialinė įtrauktis – duok ranką, būkim draugai“ skirtas socialinei atskirčiai mažinti ir ugdyti socialinį jautrumą.Suplanuoti bendruomenę telkiantys  sportiniai ir kultūriniai renginiai, net  6 pėsčiųjų žygiai su tikslinėmis užduotimis  partnerių šalyse:įveiksime Jokūbo kelio atkarpą Ispanijoje, žygiuoime ir tyrinėsme Atlanto vandenyno pakrantes Madeiroje, iš Rupite keliausime į Heraklea Sintika archeologinę vietovę Bulgarijoje, kopsime į kalną Klek Kroatijoje, žygiuosime “Mėlynuoju  taku“ Vengrijoje, o Lietuvoje keliausime 15 km maršrutu “Napoleono žygis į Maskvą per Lietuvą“.

2018-2019m.m  Marijampolės “Ryto“ mokykla aktyviai vykdė ir įgyvendino net 7 e Twinning projektus apimančias įvairias veiklas ir mokinių  pomėgius, o šiemet  švietimo nacionalinės paramos tarnyba įvertino  mūsų e Twinning projektą “Fine Arts Teach&Unify“ ir apdovanojo kokybės ženkleliu. Taigi, randame būdų ,,užnorinti“ šios kartos vaikus – kai nepadeda metodikos , juos sudomina  Erasmus+ ir e Twinning projektai.

Projektų koordinatorė, istorijos mokytoja Ramunė Juknelienė

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svietimonaujienos.lt%2Fmarijampoles-ryto-mokyklai-sudominti-alfa-karta-padeda-erasmus-ir-etwinning-projektai%2F%3Ffbclid%3DIwAR0V3w8vTxU4TaH50tlMle-TxdVLPgIwapLoeUbB1IPXMU-KbEQ9wY5KNBQ&h=AT3I0heuS1s2bWfHcROiC7m8vVIGZKY-i6LmFg5c1QeNtdYWnKAEsWpUk12NGhDBRWP2WEv7D6BlNYfq1KNlmDnaZ9NLqcLihJgCdjEKF6Y5Qxu-5seAAEiVUZ_HXse4l8Tlww

Penktoko diena mokykloje

Tikime, kad spalio 25-oji penkokams atmintyje liks ilgam – tą dieną vyko jų krikštynos. Mokiniai tapo visateisiais mokyklos penktokais.

Penktoko dieną mokykloje savo mažiesiems draugams – krikšavaikiams – organizavo aštuntokai. Aktyvios buvo ne tik pertraukos, bet ir renginys po pamokų. Penktokai atliko daug užduočių – atsakinėjo į klausimus apie mokyklą, sportavo, tapė, kūrė komplimentus, pristaė savo namų darbus. Visas užduotis stebėjo ir komentavo mokyklos administracija bei mokinių prezidentė Gabrielė.

Po iškilmingos priesaikos mažiesiems penktokams buvo suteiktas garbingo Marijampolės “Ryto” pagrindinės mokyklos mokinio vardas.

Vokiečių kalbos diena mokykloje

Spalio 17 d. mokykloje vyko vokiečių kalbos diena „Deutsch macht Spaß“. (Tai yra respublikiniorenginio „Ö kaip vokiškai?“ dalis.)

Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai kūrė eilėraščius, minė mįsles, „tikrino“ savo žinias viktorinoje apie Vokietiją. 8 kl. ir 10 kl. mokiniai dalyvavo piešinių konkurse „Sprichwörter und Redewendungen im Bild“
(Patarlės ir priežodžiai piešiniuose). Per ilgąją pertrauką visi norintys bendruomenės nariai dalyvavo viktorinoje „Wie gut kennst du
Deutschland?“ (Kaip gerai pažįsti Vokietiją?), „Mįslių kampelyje“ sprendė rebusus, ieškojo lietuviškų atitikmenų vokiečių patarlėms.

Aktyviausieji renginio dalyviai buvo pamaloninti rėmėjų dovanėlėmis.

Mokinių prezidentė pristatė savo komandą

Spalio 18 dieną, mokyklos prezidentė Gabrielė, pristatė naujai suformuotą 2019-2020 mokslo metų mokinių tarybą. Tarybos gretas papildė įvairaus amžiaus mokiniai nuo penktos iki aštuntos klasės. Susirinkusi mokyklos bendruomenė, aktyviai ir su džiaugsmu pasitiko naujuosius savivaldos atstovus. Šiltais sveikinimo žodžiais ir dovanomis mokinių tarybą sveikino ir direktorius, mokytojai bei mokyklos administracija.

Augu sveikas

Penktadienį, spalio 18 d. 1 c klasėje – sujudimas. Vaikai traukia iš kuprinių atsineštus įvairius vaisius, o mokytoja iš savo kuprinės – kokteilinę☺ Kas plauna, kas lupa, kas pjausto… visiems veiklos pakanka, su dideliu noru vaikai įsijungia į darbą, nes žino – gaminsime kokteilį.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Žaneta papasakojo apie sveiką ir visavertę mitybą, patikrino švarą. Visi švarūs ir laimingi ragavome taip laukto kokteilio ir pasižadėjome daugiau skanauti vaisių ir daržovių, o per dailės ir technologijų pamoką lipdėme tai, kas sveika ir maistinga☺.

Mokytoja Rūta

Batų taisykloje

2a klasėje pradėjome tėvų ir mokinių tiriamąjį projektą „Domiuosi, sužinau, dalinuosi“. Pasiskirstėme į 5 grupeles.

Pirmoji grupė su mama Kristina lankėsi batų taisykloje, Vaičaičio gatvėje. Batsiuvys , Remigijus Kiršas, išradingai pristatė savo mėgstamą darbą. Šis amatas reikalauja daug kruopštumo, kūrybiškumo , kantrybės. Povilo mama su Arnu, Dominyku, Luku, Povilu puikiai pristatė tyrinėjimo projektą apie batų taisyklos darbo įdomybes, paslaugų įvairovę, kurpalių paskirtį, batų priežiūros rekomendacijas.

Pasakojimą paįvairino nuotraukomis ir atsineštų batų kolekcija. Pasimatavome žvejų ir medžiotojų batus. Aptarėme, kaip veliami veltiniai. Išsiaiškinome, kokius batukus pirkti kūdikiams, sportuojantiems. Įsiminėme, kaip pasimatuoti naujus batus.

Integruotos pamokos, netradicinėje aplinkoje Projektinė diena

2b klasės mokinių projektinė diena „Kokią žemę galima minkyti?“ prasidėjo informacinių technologijų kabinete. Mokiniai ieškojo informacijos apie molį, dalinosi ja su draugais. Po to keliavo į Marijampolės kraštotyros muziejų. Čia sužinojo senųjų puodų rūšių įvairovę, jų paskirtį. Susipažino su liaudies keramikos tradicija ir puodynių lipdybos pagrindais, puodininkystės amatu ir tradicijomis. Patys tapo puodžiais. Lipdė dubenėlius, ąsotėlius ir dekoravo juos.

Projektinė veikla, viena iš mokymo(si) formų, kuri yra labai mėgstama mokinių. Žinios ir patirtis įgyjamos greičiau ir lengviau. Tai mokinius ir žavi.

Smagu matyti žingeidžius ir besišypsančius mokinius.

Mokytoja Eglė

Stebuklingame Lietuvos gyvūnijos pasaulyje

Spalio 17 d. mūsų mokykloje vyko Marijampolės savivaldybės antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokinių protmūšis „Stebuklingas Lietuvos gyvūnijos pasaulis”. Į renginį atvyko mokiniai iš 11 savivaldybės mokyklų. Vaikai atsakinėjo į viktorinos klausimus, atpažino gyvūnų balsus, sudarė žodžių grandinėles, ieškojo gyvūnų pavadinimų duotose lentelėse. Kiekviena komanda pristatė namų darbą – atnešė dėžutę su paslėptu daiktu iš gyvūnijos pasaulio. Ir ko tik ten nebuvo…

Svečias – bitininkas Ramūnas Žemaitis suteikė daug įdomių žinių apie bites ir jų gyvenimą.

Puikios mokinių žinios leido visiems pasirodyti puikiai, tačiau po įnirtingos kovos pagrindinis prizas atiteko Marijonų gimnazijos komandai. Mūsų mokyklos komanda atsiliko tik 4 taškais.

Džiaugiamės, kad vaikai domisi gamta, gyvūnais, turi tiek daug žinių apie keistą gyvūnų gyvenimą, neįprastą jų elgesį.