Su Erasmus + moderniausias mokymas ir sėkminga patirtis

Šie   mokslo metai Marijampolės “Ryto“ pagrindinėje mokykloje prasideda  su 2 naujais Erasmus + projektais 2019-2021 metams.

 Erasmus + projekto ,,Kultūrinis paveldas ir IT“ partneriai pasaulinių robotikos ir  IT konkursų nugalėtojai. Šis projektas įkvėps mūsų mokinius  kartu su partneriais kurti ir išrasti, pasimatuos savo gebėjimus su pasaulyje geriausiais.  Tikimės, kad tai paskatins asmeninį tobulėjimą  ir  padės surasti naujus bendraminčius. Mokiniai vizitų metu susipažins su partnerių šalių kultūriniu paveldu.

Kitas projektas ,,Socialinės įtraukties– duok ranką, būkim draugais“. Mokiniai patirs tarpkultūrinio bendravimo situacijas, vertins savo elgesį jose, kartu su partnerių šalimis surengs po vieną žygį savo šalyse, kartu kurs menines programas ir   kiekvienas , dalyvaujantis projekte, patirs meninių užsiėmimų naudą, ugdys kritinį mąstymą ir socialinį jautrumą.

  2020 m. gegužės pabaigoje – birželio pradžioje partneriai atvyks  į Marijampolę ir kartu su mūsų savivaldybės mokyklų  mokiniais dalyvaus  bendrame festivalyje “Vaikystės spalvos“. Mokytojai įgis teorinių tarpkultūrinio mokymosi žinių, išmoks naujų mokymo metodų. Tikimės, kad  2019-2021 projektiniai metai  bus pilni kūrybiškumo ir nesibaigiančių idėjų. Mokiniai patirs sėkmingą mokymąsi ir pasidalins gerosios praktikos pavyzdžiais  su   mokiniais iš  10 kitų šalių.

Apie tai galima pasiskaityti ir spaudoje:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.etaplius.lt%2Ferasmus-moderniausias-mokymas-ir-sekminga-patirtis%3Ffbclid%3DIwAR0NZqSY2sO3e78XYjv2yFHEwP0d0ibkhd4RLEdOIhQm0OUG3txwDW1L5xY&h=AT3NjyvabSDpGmZNtF8HKZOCfpDskNRnSbO6_wKp7VlwjOHMA5FmkbI97QIC25aVv1uApOnHS40tQ6HJhZLLqM-U_jzjdJm_n5954vNtI4RK2T974_1dtao4SHQ5gq0Z_e4