Date archives: 2019/08/27

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

0 Comments on Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras....