14-asis festivalis “Aš viską galiu”

Jau keturioliktąjį kartą mokyklos bendruomenės nariai ir mokyklos svečiai galėjo gėrėtis festivalio “Aš viską galiu” dalyvių darbeliais… Jau keturioliktąjį kartą mokyklos scenoje savo pasirodymus susirinkusiems dovanojo specialiųjų poreikių mokinių meninės raiškos festivalio pasirodymai…

Susirinkusieji stebėjosi kaip jautriai, linksmai, išradingai ir kūrybingai buvo atliekami kūriniai. Jaunieji atlikėjai svečiams dvanojo dainas, eilėraščius, grojo muzikos instrumentais, atliko sportinius numerius.

Dėkojame festivalio vedėjams Meinardui ir Jogilei.

Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir saldžiais prizais.