PUG ruošiasi Velykoms

Belaukdami gražiausios pavasario šventės Šv. Velykų, priešmokyklinukų grupės vaikučiai lankėsi kraštotyros muziejuje . Ugdytiniai margino kiaušinukus karštu vašku , aiškinosi, ką reiškia margučių raštų simboliai, spalvos . Patyrė daug įspūdžių, gerų emocijų, sužinojo kuo ir kaip galima marginti margučius.


Šventinis koncertas Seinuose

Balandžio 5d. mokyklos choristai ir šokėjai vyko į Seinų „Žiburio“ mokyklą Lenkijoje. Mokyklos bendruomenei parodėme paruoštą šventinį koncertą, skirtą paminėti bendradarbiavimo tarp mokyklų dešimtmetį. Smagiai sudainavome, pašokome.

Apžiūrėję mokyklos erdves išvykome į ekskursiją po Seinus. Su mumis vyko „Žiburio“ mokyklos istorijos mokytoja Nastutė. Ji papasakojo daug įdomių istorinių faktų. Apsilankėme vienuolyne, kuriame mokėsi Vincas Kudirka. Pabuvojome bazilikos koplyčioje , kurios kriptoje palaidotas Antanas Baranauskas.

Maloniai pavargome, bet linksmai atsiminsime patirtus įspūdžius.

5c kl. mokinė Roberta Siražetdinovaitė