Pamoka apie Vincą Kudirką

Sausio 22 dieną mokyklos aktų salėje vyko pamoka “Vincas Kudirka – gimęs Lietuvai, Tėvynei mūsų”. Pamokos metu visi 5-6 klasių mokiniai išgirdo daug faktų apie Vinco Kudirkos gyvenimą, klausėsi jo sukurto valso fragmento, įvairių įdomybių iš daktaro gyvenimo.

Savo sukauptas žinias mokiniai pasitikrino atlikdami testą apie tai ką išgirdo – kiekvienas galėjo pasitikrinti savo atidumą, budrumą, susikaupimą. Džiugu, kad klausytojai buvo atidūs ir testo rezultatai buvo labai geri.


Pro vaikystės langą pasižvalgius…

4 b klasės mokiniai buvo išvykę į J. Basanavičiaus tėviškę. Įdomios ir informatyvios edukacinės pamokos “Pro vaikystės langą” metu daug sužinojo apie J.Basanavičiaus vaikystę, išsilavinimą, veiklą, nuopelnus mūsų šaliai ir t.t.. Pažvelgus į jo buities daiktus, gyvenimo sąlygas pajutom to laikmečio dvasią. Edukacinė pamoka “Vargo mokykla” leido pajusti lietuviškos spaudos draudimo laikus, žandarų įsiveržimus ir piktus jų kėslus. Mokėmės skaityti slebizavojant, taip kaip rašė Martynas Mažvydas.