Su mokykloje vykdomu projektu galima susipažinti ir spaudoje

Mokykiniai dalyvauja pojekte “Pažink vallstybę”, kurį organizuoja LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centras. Apie šį projektą informacijos galima rasti ir regioniniame laikraštyje “Suvalkietis”.

Smagu spaudoje matyti pažįstamus veidus.