EMOCIJA+ mokykloje

 

EMOCIJA+ programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, skatinti  moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesne ir draugiškesne  kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui.  Emocija+“, ragins kuo daugiau moksleivių ir kitų mokyklos bendruomenės narių prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo.

Lapkričio 13 – 14 d. d.    mokiniai  klijavo veiduką  (šypsena, sunerimęs veidas, liūdesys ) ant plakato“  EMOCIJA+“, atskleisdami, kaip jaučiasi/jautėsi mokykloje. Per dvi dienas buvo suklijuoti 286 veidukai iš jų šypsena – 162, sunerimęs – 82, liūdnas- 42. Išvada  57% mokinių mokykloje jaučiasi labai gerai, 15% – jaučiasi liūdni, nesuprasti, neišklausyti. Norėdami mokiniams pakelti nuotaiką, kūrėme motyvuojančią mokyklos aplinką

Lapkričio 15 – 16 d .d Motyvuojantys plakatai iškabinti mokykloje. Tokie šūkiai, kaip „Tu esi šaunus!“, „Nepraeik pro šali – nusišypsok!“ ar pan., pavertė mokyklos aplinka jaukesne, draugiškesne.

Kiekvienas iš Jūsų galite prisidėti gerindami emocinę aplinką mokykloje.

MOKINIŲ TARYBA