Dalyvavimas sporto šventėje „Judėkime kartu 2017“ Želsvos pagrindinėje mokykloje

Bendradarbiavimas su Želsvos pagrindinės mokyklos mokinių taryba tęsiasi. Draugai pakvietė dalyvauti sporto šventėje. Žinoma, mes mielai sutikome. 2017 05 24 d. linksmai ir sportiškai nusiteikę, dalyvavome įvairiose sportinėse rungtyse – virvės traukimo, lankų sukimo. Futbolo aikštelėje rungėsi trys komandos – Želsvos, Padovinio ir Ryto. Stipriausi buvome mes. Po apdovanojimų mokiniai surengė pikniką, smagiausia buvo kepti dešreles. Po sočių pietų susitikome su mokinių taryba. Šnekučiavomės, aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo idėjas, ateities planus. Laikas praėjo nepastebimai.

Namo važiavome pilni gerų emocijų, džiaugėmės vėl sutikę draugus. Palinkėjome jiems geros vasaros ir pasižadėjome susitikti kitais mokslo metais.

Ačiū Želsvos pagrindinės mokyklos mokinių tarybai ir jų koordinatorei Astai Kulbokienei už puikią nuotaiką ir smagiai praleistą laiką.

Mokinių tarybos pirmininkas
Mažvydas Maziliauskas


Trečiokų išvyka į Trakus

Gegužės 24d. , 3a klasės mokiniai dalyvavo Trakų istorijos muziejaus ir Vilniaus „Lėlės“ teatro edukaciniame-kultūriniame projekte. Aplankė Trakų pilį, Gyvojo lėlių teatro muziejaus parodą.
Didžiojoje pilies menėje matėme spektaklį „Voro vestuvės“ .Muziejaus ekspozicijoje mokinius sudomino interaktyvios informacinės lentos, kuriose gausu informacijos apie pilies restauravimo darbus, pilies valdovus, lobius, ginklus . Mokiniai paruošė pasakojimus apie Trakų pilį ir kelionės metu pasakojo draugams , ką pamatyti verta pilyje, o ką verta pasiskaityti .
Pakeliui į namus aplankėme Lepelionių piliakalnį. Seniau dar vadintas Balnakalniu, vėliau imtas vadinti Napoleono kepure.
Grįžome kupini įspūdžių ir planuojame naujas išvykas.

Mokytoja Jūratė Ališkevičienė


Meninių kolektyvų išvyka į Seinų „Žiburio“ mokyklą

Kiekvieną pavasarį Dainavimo ir Dramos studijų mokiniai vyksta į Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklą /Lenkija/ su koncertine programa. Šiandien , gegužės 26 d., Lenkijoje švenčiama motinos diena. Šią progą pažymėti ir buvome pakviesti.
Dramos studijos artistai, vadovaujami mokytojos Vidos Šelminės, dovanojo spektaklį „Trys paršiukai“.
Pradinių klasių choro dainininkės, Saulė Andriuškaitė ir Ruginė Mikaitytė, vadovaujamos mokytojos Daivos Žardeckienės, pradžiugino gausiai susirinkusius klausytojus nuotaikingomis dainelėmis.
Dainavimo studijos solistai , Toma Saltonaitė ir Mažvydas Maziliauskas, vadovaujami mokytojos Elmos Čekaitienės, atliko jaunimo mėgstamas dainas.
Po koncerto istorijos mokytojas , Tadas Bagdonavičius, pravedė istorijos pamoką Senų miestelyje. Lankėmės Seinų katedroje, sustojome prie Antano Baranausko kapo koplyčioje, aplankėme buvusios Seinų kunigų seminarijos pastatą, sužinojome- kiek Lietuvos šviesuolių čia mokėsi. Stabtelėjome prie A. Baranausko paminklo.
Už nuoširdų priėmimą ir smagias akimirkas dėkojame mokyklos bendruomenei.

Mokytoja Jūratė Ališkevičienė