3 b klasės mokinių rytmetys su mokyklos administracija

Gruodžio 15 diena 3 b klasės mokiniams prasidėjo neįprastai džiugiai. Į 3 b klasės mokinių 2016 metų aptarimo rytmetį atėjo mokyklos direktorius Vladas Klasavičius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Evaldas Taputis.
Mokiniai rytmečio ne tik laukė, bet jam ir ruošėsi. Dailės ir darbelių pamokoje pasigamino žaisliukus, kuriais pasipuošė kabineto aplinką, lietuvių kalbos pamokoje prisiminė kas svarbaus įvyko jų mokykliniame gyvenime per 2016 metus.
Mokiniai svečiams pasakojo kokiuose konkursuose, olimpiadose, akcijose, edukacinėse pamokose dalyvavo, kokias surengė savo darbelių parodas mokyklos bendruomenei ir svečiams, kur buvo išvykę, ką įdomaus kelionėse, išvykose sužinojo, pamatė. Pristatė savo kūrybos ketureilius, dainavo daineles, drauge su svečiais stebėjo išvykų, parodų, akcijų, konkursų nuotraukas, gėrė mamyčių paruoštas arbatas, valgė Dovydo mamos keptus meduoliukus ir bendravo.
Daug gražių, nuoširdžių žodžių mokiniai ir aš – jų mokytoja Eglė Šaučiūnaitė, išgirdome iš mokyklos direktoriaus Vlado Klasavičiaus ir pavaduotojo Evaldo Tapučio.
Smagu, kad mokyklos administracijai rūpi ne tik mokinių ugdymo procesas, bet ir jų per metus nuveikti darbai, pasiekimai.

Nuotraukas peržiūrėsite paspaudę rodyklę ant tamsios juostos


Mokykloje šurmuliavo „Kalėdų bumas“

Gruodžio  19 – 23 dienomis mokykloje vyko kalėdiniai renginiai. Programoje buvo visko – klasių durys virto advento kalendoriais, pertraukų metu skambėjo kalėdinė muzika, į pamokas kvietė kalėdinis skambutis,  veikė kalėdinis paštas, vyko mokinių atliekamų  skambių dainų ir uždegančių šokių konkursas,  pirmo aukšto fojė transliuota informacija apie pasaulio šalių kalėdines tradicijas.

Kalėdinę savaitę „Kalėdų bumas“ planavo ir organizavo mokinių taryba, siekianti skatinti mokinius  domėtis kitų šalių kultūra, papročiais, ugdyti mokinių saviraišką, bei patirti Kalėdinę dvasią.

Visą kalėdinę  savaitę vainikavo kalėdinis renginys – kalėdinės dainos konkursas, kuriame dalyvavo 5-10 klasių moksleiviai. Kiekviena klasė turėjo atlikti kalėdinę dainą. Juk būtent jos labiausiai sukuria šventinę atmosferą, priverčia nusišypsoti ir netgi pamąstyti. Akys raibo nuo scenoje pasirodžiusių nykštukų,  ledinukų, Kalėdų senelių. Pasirodymus  vertino komisija.  Kalėdiškiausiai  pasirodė 5c klasės moksleiviai,  kūrybiškiausiai –  8b klasės moksleiviai,  masiškiausiai sudalyvavusi klasė – 6a.  Konkursą laimėjo ir dainų daina tapo, daugiausiai balų surinkusi,  8a klasės atlikta daina ,,Kalėdos“. Visos dalyvavusios klasės buvo apdovanotos padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Renginio metu diplomais ir dovanėlėmis  buvo apdovanotos klasės, gražiausiai papuošę  kabinetų duris  advento kalendoriais.  Kūrybiškiausiai duris papuošė 7a ir 6c  klasės, kalėdiškiausiai –  8c klasė,  estetiškiausias Advento kalendorius – 8a klasės.

Visi Kalėdinės savaitės  dalyviai ir žiūrovai išgyveno daug smagių, gerų emocijų, pajuto artėjančių švenčių dvasią.   Manau, kad mums pavyko sukurti mokykloje kalėdinę nuotaiką,

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Nomeda Kulbokaitė

Nuotraukas peržiūrėsite paspaudę rodyklę ant tamsios juostos