Integruota pamoka penktų klasių mokiniams

Marijampolės ,,Ryto“pagrindinės mokyklos penktokai dalyvavo integruotoje pamokoje ,,Baltų kalbos, kultūra, istorija ir gamta“.
Mokiniai lankėsi jotvngių sodyboje, Vygrių kamandulių vienuolyne. Seinų katedroje meldėsi prie A.Baranausko kapo. Aplankė klasikinio lietuvių poezijos kūrinio „Anykščių šilelis“ autoriaus, mūsų dialektologijos pradininko, pirmojo lietuvių matematiko, vertėjo A. Baranausko paminklą Seinuose.
Išvyką po baltų žemes Lenkijoje organizavo mokytojos R. Juknelienė, L. Miliauskienė, R. Taurokienė.