Tarptautinis projektas ,,Populiacija mano regione”

Turkija, Kroatija, Lietuva ir Rumunija vykdo bendrą projektą „ Populiacija mano regione“. Mūsų mokykla yra viena iš projekto partnerių.
Pagrindinis projekto tikslas padrąsinti mokinius tirti savo gimtojo miesto istoriją, populiaciją ir gyventojų užimtumą. Projekto metu mokiniai surinktus statistinius duomenis apibendrins ir paruoš pristatymus. Projekto pabaigoje atspausdinti darbai bus siunčiami projekto partnerių mokykloms.
Šis projektas mokiniams pradės ugdyti komunikacinius įgūdžius, priimti kitokią nuomonę, vystyti kritinį mąstymą. Taip pat mokiniai išmoks tvarkyti statistinius duomenis. Mokiniai domėsis kuo žmonės užsiimdavo skirtingais istoriniais laikotarpiais, lygins su dabartimi. Visa tai pravers mokinių kasdieniniame gyvenime.
Projekto metu integruojamos sritys: aplinkosauga, etika, tikyba, geografija, istorija, pilietinis ugdymas, sociologija, kalba ir literatūra, užsienio kalba, technologijos, informatika, dizainas, ekonomika, astronomija.