Dieninės vasaros stovyklos “Saulutė” veiklą apžvelgiant

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinėje  mokykloje 2015-06-02 – 2015-06-12 vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Saulutė“, kurią lankė 32 (1-5 klasių ) mokiniai iš socialiai remtinų šeimų.

Stovykloje dirbo 24 darbuotojai. Grupėms vadovavo pradinių klasių ir  dalykų  mokytojai (pagal vadovų darbo grafiką).

Birželio 2d. įvyko dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Saulutė“ atidarymas. Stovyklautojai  pasiskirstė į dvi grupes: I-,,Boružėlės“,  II- „Meškinai“. Vaikai pristatė stovyklos šūkį,  grupių pavadinimus, pakėlė stovyklos vėliavą, surengė dainų ir šokių koncertą.

Birželio 3d. stovykloje svečiavosi policijos pareigūnai, vyko daiktų žymėjimo akcija. Vaikučius linksmino policijos bičiulis Amsis.

Birželio 4 d. stovyklautojai darbavosi   keramikos ir dailės terapijos užsiėmimuose.

Birželio 5d. vaikai dalyvavo mokyklos koncerte „Pasitinkam vasarėlę…“, surengė kvadrato varžybas sporto šventėje.

Birželio 8d. stovykloje  visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Aušra vaikams  vedė praktinį užsiėmimą „Gyvūnų gimnastika“, kurio metu vaikai gyvūnų elgsenos pagrindu atliko pratimus, pailsėjo, atsipalaidavo, pagerino bendrą organizmo sveikatą.

Birželio 9d. vaikai vėl rinkosi į keramikos užsiėmimus. Šį kartą vaikai glazūravo savo pagamintus suvenyrus, juos dekoravo įvairiomis spalvomis.

Birželio 10d. vaikai keliavo į miesto parką,  ugdė sveiką gyvenseną, ėjo sveikatingumo keliu, vyko rytinė mankšta ant treniruoklių, bėgimas „Ryto ratas“ Rygiškių stadione, o sugrįžus mokykloje laukė jogos atsipalaidavimo treniruotė.

Birželio 11d. stovyklautojai aplankė  Marijampolės miesto sode Vytauto paminklą,  vyko į  užsiėmimus Marijampolės Vaikų edukacinio laisvalaikio Multicentrą bibliotekoje.

Birželio 12d. stovyklautojai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Ilgesio pieva…“. Akcijos metu vaikai gamino įvairiaspalves gėles, kurias nunešė prie tremties paminklo Marijampolės geležinkelio stotyje.  Istorijos mokytoja Ramunė papasakojo vaikams apie 1941m.  trėmimus.

Birželio 12d.  stovyklos uždarymo šventėje vaikai ir vadovai padėkojo vieni kitiems už gražias ir įsimintinas akimirkas,  surengė  atsisveikinimo dainų ir šokių  koncertą. Stovyklos uždarymo metu vaikai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais.

Stovyklos metu vaikai  buvo gerai  maitinami. Valgyklos darbuotojos labai stengėsi, kad maistas būtų  skanus ir įvairus. Vaikų maitinimas buvo organizuojamas pagal valgiaraščius, patvirtintus  direktoriaus įsakymu ir suderintus su Marijampolės visuomenės sveikatos centru. Stovyklos metu  buvo paskirti pusryčiai ir pietūs, dienos norma vienam vaikui  – 2,93 EUR.

Stovyklos veiklose atsiskleidė vaikų gabumai. Jie turėjo galimybę kurti, sportuoti, stiprinti sveikatą, žaisti,  išmokti gaminti įvairius keramikos darbelius, pagilinti  žinias apie saugų eismą gatvėje,  susidraugauti ir  geriau pažinti savo draugus. Išvykų metu geriau pažino savo miestą. Išsiskirdami pasižadėjo nekantriai laukti kitos vasaros.

Mokinių  tėvai džiaugėsi, kad vaikai  turiningai leido laisvalaikį.  Kitais metais dieninė vasaros poilsio stovykla bus tęsiama.

Stovyklos vadovė Snieguolė Dzermeikienė


 

Mokykla atsisveikina su dešimtokais

Birželio 22 d. su mokykla atsisveikino dar viena dešimtokų laida.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui apibendrino dešimtokų ugdymosi ir PUPP rezultatus. Už gerus ugdymosi rezultatus, aktyvią veiklą mokinių tarnyboje, pagalbą klasės auklėtojams, mokiniams buvo įteikti padėkos raštai.
Sėkmingai baigusiems pagrindinio ugdymo programą 33 dešimtokams buvo įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai.
Dešimtokus pasveikino 10a ir 10b klasių auklėtojos, mokyklos direktorius.
Su aktyviais mokinių tarybos nariais, dešimtokais, atsisveikino mokinių taryba ir Jų vadovė mokytoja Lina.

Sėkmingo skrydžio.

Mokytoja ir mokinė buvo pakviesta į LR Seimą.

Birželio 15d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyko Iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos okupacijos 75-mečiui bei Gedulo ir vilties dienai paminėti. Tarpe garbingų ir aukšto rango svečių iškilmingame posėdyje Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė maloniai pakvietė dalyvauti ir Lietuvos mokyklų moksleivius bei jų mokytojus, Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”, nugalėtojus. Prieš minėjimą Seimo Vitražo galerijoje vyko parodos „12-asis kilometras: 1942–1943 m. sušaudyti Lietuvos piliečiai“ atidarymas.
Vardinius kvietimus į renginius Seime gavo mūsų mokyklos 6a klasės mokinė Erika Mališauskaitė kartu su dailės mokytoja Lina Mališauskiene.
Po iškilmingo posėdžio Nepriklausomybės aikštėje vyko Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, mieste vyko eilė kitų šiai dienai paminėti skirtų renginių.


Dramos studijos išvyka

Gegužės 13 dieną Dramos studijos nariai, vadovaujami mokytojos Vidos Šelmienės, lankėsi Prienų savivaldybės Pakuonio pagrindinėje mokykloje. Čia savo bendraamžiams suvaidino K. Sajos pjesę “Reptilija”. Po to lankėsi mokykloje veikiančiame muziejuje. Ir svečiai, ir mokyklos šeimininkai džiaugėsi puikiai praleidę laiką.

Pasiruošę sutikti vasaros atostogas

Ir vėl prabėgo dar vieni mokslo metai, ir vėl atėjo laikas trumpam pamiršti mokyklinius suolus, vadovėlius, giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro ir leisti sau ilsėtis, džiaugtis vasara.

Paskutinę 2014-2015 mokslo metų dieną 6-9 klasių mokiniai, klasių auklėtojai dalyvavo mokslo metų užbaigimo šventėje.

Pavaduotojos ugdymui apibendrino ugdymosi rezultatus. Už puikius mokslo metus, gerus ugdymosi rezultatus, aktyvią veiklą mokykloje, pagalbą klasės auklėtojams, mokiniams buvo įteikti padėkos raštai.

Dainavimo studija, vadovaujama muzikos mokytojos Elmutės Čekaitienės dovanojo mokiniams puikų koncertą. Ačiū mokytojai Elmutei ir dainavimo studijai, ačiū muzikos klubui ir jo vadovui Andriui Šurmaičiui už šį puikų reginį.

Gražių, turiningų ir prasmingų atostogų!


Prasidėjo dieninė stovykla “Saulutė”

Birželio 2d. (kaip ir kasmet)  mokykloje prasidėjo Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulutė“. Stovyklą lankys  32 pirmų – penktų klasių  mokiniai.

Mokiniai 9 dienas vykdys įvairią veiklą.

Stovyklos veiklos planas 2015 (1)


Susitikimas su būsimaisiais pirmokėliais

 

Likite sveiki žaisliukai – aš išeinu
Tik nereikia ašarėlių, ašarų
Aš skubu užaugt, aš skubu užaugt…
Laukia mokyklėlė mokykla,
Ir knyga pirmokui atversta.

Kai iškrenta pirmieji dantukai, kai nusibosta miegoti pietų miego ir eiti į darželį, metas į mokyklą.

Birželio 2-3 dienomis į mokyklą rinkosi būsimieji pirmokėliai ir jų tėveliai.

Mokymasis – labai rimta ir atsakinga veikla, už kurios sėkmę atsakingas pats mokinys, mokytojas ir tėvai

Mieli tėveliai, prašome, tikėkite savo vaiku ir mylėkite jį tokį, koks yra, o ne tokį, koks jums patiktų.

O būsimiems pirmokėliams linkime, kad mūsų mokykla taptų miela ir sava. Tikime, jog ne vienas iš jų savo žiniomis, gebėjimais ir darbais puoš ir garsins ją.

Sėkmės, būsimieji pirmokėliai!

Pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė